.

DICTIONAR ECONOMIC

Toate cuvintele din dictionar

 

Vreau sa primesc ultimele noutati prin e-mail

 

Ordonare dupa litera:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z

 

 

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune noua - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificata

Plaseaza o comanda ...


 


abaterea disciplinara

Fapta in legatura cu munca si care consta intr-o actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie de catre salariat, prin care … toata explicatia ...

abrogare

Anulare, suprimare a unei legi sau a unei alte dispozitii legale reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei … toata explicatia ...

 

absorbtie

Preluarea unei societati comerciale de catre o alta societate comerciala, intregul activ al primei societati devenind  … toata explicatia ...

 

abuz de putere

Delict savarsit de cineva prin depasirea atributiilor sale … toata explicatia ...

 

abuz de tranzactionare

Administrarea abuziva, ilegala, a contului discretionar al unui client de catre un reprezentant inregistrat al unei firme … toata explicatia ...

 

accept bancar

Document utilizat in tranzactiile comerciale internationale, care exprima acordul bancii importatorului de a achita bancii … toata explicatia ...

 

acciza

Impozit indirect care se percepe in unele tari asupra unor obiecte de consum taxa suportata de consumatori, una din formele … toata explicatia ...

 

achizitie intracomunitara

Obtinerea dreptului de a dispune, ca si un proprietar, de bunuri mobile corporale expediate sau transportate la destinatia in … toata explicatia ...

 

achizitorul de materiale lemnoase

Persoana juridica ce colecteaza materiale lemnoase de la detinatori persoane fizice … toata explicatia ...

 

acont

Parte dintr-o suma de bani care se plateste inainte, drept garantie pentru indeplinirea unui contract incheiat, in special … toata explicatia ...

 

acoperire bancara

Garantie partiala a bancnotelor bancii de emisiune prin efecte comerciale, acceptate de banca, devize, portofoliul de actiuni … toata explicatia ...

 

acoperire la termen

O operatie financiara prin care un importator sau o banca se angajeaza sa plateasca o suma de bani la un anumit termen si in … toata explicatia ...

 

acoperire monetara

Cantitatea de valori certe (aur, valute convertibile, alte active) detinuta in mod obligatoriu de catre bancile de emisiune … toata explicatia ...

 

acord

Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic … toata explicatia ...

 

acord barter

Un schimb de marfuri de valori egale intre doua firme, fara interventia transferurilor banesti Tranzactie, in care doua parti … toata explicatia ...

 

acord de cliring

Acord prin care se efectueaza compensarea datoriilor reciproce fara valuta efectiva sau aur, indiferent de provenienta … toata explicatia ...

 

acord swap

Acord bilateral intre bancile centrale prin care partile semnatare se obliga sa-si puna reciproc la dispozitie, la cerere, o … toata explicatia ...

 

acquis comunitar

Ansamblul reglementarilor legale precum si a politicilor si institutiilor care asigura implementarea si respectarea lor in … toata explicatia ...

 

acreditiv

Separarea unei sume din contul intreprinderii la banca intr-un cont special la dispozitia unui anumit furnizor din care urmeaza … toata explicatia ...

 

acreditiv cesionat

Acreditiv care ii da dreptul beneficiarului sa faca o declaratie de cesiune pentru o parte din suma, pentru unul sau mai mult … toata explicatia ...

 

acreditiv cu plata diferata

Acreditiv cu plata amanata pana la 60 de zile … toata explicatia ...

 

acreditiv necomercial

Acreditiv in cuprinsul caruia nu este indicat un obiect comercial anume. In practica, se intilneste sub urmatoarele forme: … toata explicatia ...

 

acreditiv revolving

Forma de acreditiv care prevede realimentarea automata pe masura ce se consuma, a sumei prevazute initial, pana la valoarea … toata explicatia ...

 

acreditiv stand-by

Acreditiv sub forma unor instrumente de garantare a platilor de catre beneficiar, prin care acesta intocmeste la banca o cere … toata explicatia ...

 

act

Document emis de o persoana fizica sau juridica, prin care se atesta un fapt, un drept, o obligatie document oficial care … toata explicatia ...

 

act aditional

Conventie incheiata intre doua parti contractante prin care se modifica, se restrange sau se completeaza un contract … toata explicatia ...

 

act constitutiv

Document prin care se stabileste cadrul legal in care va functiona o persoana juridica. … toata explicatia ...

 

actionar

Persoana fizica sau juridica ce detine una sau mai multe actiuni … toata explicatia ...

 

actionar inregistrat

Detinator de actiuni comune sau preferentiale, care este inregistrat ca actionar in registrul actionarilor unei corporatii, … toata explicatia ...

 

actionar principal

Actionar care detine un procent semnificativ din actiunile unei corporatii. In Statele Unite, conform regulilor SEC, un … toata explicatia ...

 

actionariat

Totalitatea actionarilor existenti intr-o scrisoare pe actiuni care au ca sarcina rezolvarea tuturor problemelor de interes … toata explicatia ...

 

actiune

Hartie de valoare emisa de o societate pe actiuni, prin care se dovedeste dreptul de proprietate al detinatorului asupra unei … toata explicatia ...

 

actiune cu drept de vot

Actiune care confera detinatorului sau dreptul de a vota cu ocazia alegerii directorilor (consiliului de administratie), numi … toata explicatia ...

 

actiune fara drept de vot

Actiune care nu da detinatorului ei dreptul sa voteze cu ocazia alegerii directorilor, numirii auditorilor sau cu ocazia … toata explicatia ...

 

actiune preferentiala

Tip de actiune care confera detinatorului ei dreptul la un dividend prestabilit care trebuie platit regulat, inaintea … toata explicatia ...

 

actiuni emise si aflate in circulatie

Actiuni ale unei companii, autorizate prin statut care au fost emise si oferite publicului investitor si se afla in … toata explicatia ...

 

actiuni neemise

Actiuni ale unei corporatii care au fost autorizate (aprobate de adunarea generala a actionarilor), dar inca nu au fost emise … toata explicatia ...

 

activ

Totalitatea mijloacelor economice concrete care apartin unei intreprinderi, institutii sau organizatii economice; parte a bil … toata explicatia ...

 

activ circulant

Sinonim cu activ curent, ansamblul elementelor patrimoniale care, luate individual, datorita destinatiei si naturii lor, nu … toata explicatia ...

 

activ contingent

Activ contingent este un activ potential care apare ca urmare a unor evenimente anterioare datei bilantului si a caror existe … toata explicatia ...

 

activ cu ciclu lung de fabricatie

Activ care solicita in mod necesar o perioada substantiala de timp pentru a fi gata in vederea utilizarii sau pentru vanzare … toata explicatia ...

 

activ de exploatare

Este format din activul circulant si imobilizari, si anume: lichiditati, instalatii de productie, ateliere ce permit … toata explicatia ...

 

activ fictiv

Active care nu au existenta de sine statatoare, ci sunt considerate ca atare in virtutea unei conventii sau acceptiuni date … toata explicatia ...

 

activ financiar

Indicator financiar, utilizat in sistemul bancar, in care activul este constituit din: Bilete de banca, Depozite bancare la … toata explicatia ...

 

activ imobilizat

Formeaza primul post care apare in cadrul bilantului contabil,element patrimonial concretizat in bunuri si valori,destinat sa … toata explicatia ...

 

activ necorporal

Este un activ identificabil, nemonetar, fara suport material si detinut pentru utilizare in procesul de productie sau … toata explicatia ...

 

activ net contabil

Diferenta dintre activul total si datoriile totale angajate de intreprindere… toata explicatia ...

 

activ total

Se calculeaza ca total al activelor imobilizate, activelor circulante si cheltuielilor in avans … toata explicatia ...

 

active circulante (curente)

Numerar si alte active care se estimeaza ca vor fi transformate innumerar, in maxim un an , cum ar fi creantele, stocurle … toata explicatia ...

 

active financiare

Plasamentele de capital, pe o perioada mai mare de un an, ale unei societati coemrciale, care participa in acest fel la … toata explicatia ...

 

active fixe

Sunt toate valorile economice imobilizate, in sensul ca isi pastreaza forma initiala, pe o perioada mai mare de un an. … toata explicatia ...

 

active fixe corporale

Mijloacele fixe, terenurile si investitiile capitale ce se executa in vederea procurarii de noi mijloace fixe … toata explicatia ...

 

active fixe necorporale

Sumele cheltuite in legatura cu infiintarea (fondarea) societatii comerciale, precum si cu restructurarea societatii si care … toata explicatia ...

 

active intangibile

Active fara forma materiala, cum ar fi: vadul comercial, marcile inregistrate, dreptul de autor, patente, contracte de exclus … toata explicatia ...

 

active lichide

Mijloace banesti in numerar si in conturi bancare, investitii in fondul de lichiditati si in valori mobiliare de stat. … toata explicatia ...

 

active totale

Se calculeaza ca total al activelor imobilizate, activelor circulante si cheltuielilor in avans … toata explicatia ...

 

activele fondurilor de pensii private

Contributiile, investitiile si rezultatele fondurilor de pensii private … toata explicatia ...

 

activitate dependenta

Orice activitate desfasurata de o persoana fizica intr-o relatie de angajare … toata explicatia ...

 

activitate dependenta la functia de baza

Orice activitate dependenta care este declarata astfel de persoana fizica, in conformitate cu prevederile legii … toata explicatia ...

 

activitate independenta

Orice activitate desfasurata cu regularitate de catre o persoana fizica, alta decat o activitate dependenta … toata explicatia ...

 

activitatea bancara

Atragerea de depozite sau alte fonduri rambursabile de la public si acordarea de credite in cont propriu (bancar) … toata explicatia ...

 

activitatea dependenta

Orice activitate desfasurata de o persoana fizica intr-o relatie de angajare … toata explicatia ...

 

activitati eligibile

Tipuri de activitati pentru care se poate solicita finantare printr-un proiect; lista lor difera functie de finantator si de … toata explicatia ...

 

activitati fara scop patrimonial

Activitate nonprofit care contribuie la realizarea unor actiuni sau programe de interes public general, regional sau local  … toata explicatia ...

 

activul net contabil

Diferenta dintre activul total si datoriile totale angajate de intreprindere … toata explicatia ...

 

actualizare

Actiunea prin care o valoare realizata intr-o anumita perioada (trecuta/prezenta) se aduce in situatia de a corespunde unei … toata explicatia ...

 

actul de punere in valoare (apv)

Documentul de provenienta a materialelor lemnoase rezultate din masa lemnoasa pe picior inventariata sau marcata si autorizat … toata explicatia ...

 

adaos comercial

Pe piata OTC, este diferenta dintre pretul platit pentru o valoare mobiliara de un dealer, actionand ca principal, unui … toata explicatia ...

 

adaos comercial

Diferenta dintre pretul de vanzare a unui bun si cel de achizitie a bunului respectiv suma cuprinsa intre pretul cu … toata explicatia ...

 

adeverinta

Dovada scrisa prin care se recunoaste un drept sau un fapt … toata explicatia ...

 

administrator

Persoana angajata intr-un post de raspundere in cadrul unei institutii financiare sau unei alte unitati economice, precum si … toata explicatia ...

 

adunare generala

Organ colectiv format din totalitatea (ori majoritatea, dupa caz) membrilor asociati si care reprezinta vointa societatii; … toata explicatia ...

 

adunare generala a actionarilor

Prescurtare AGA; cel mai inalt organ de deliberare al unei societati comerciale pe actiuni, prin intermediul caruia se … toata explicatia ...

 

adunarea generala anuala

Adunare generala ce se intruneste o data pe an, in cadrul careia managerii unei companii prezinta actionarilor rezultatele … toata explicatia ...

 

afaceri

Tranzactii financiare, comerciale sau industriale … toata explicatia ...

 

agent economic

Indivizi, grupuri de indivizi sau organism care constituie din punctul de vedere al fluxurilor economice centre de decizie si … toata explicatia ...

 

agentul de compensare

Persoana care reprezinta serviciul de compensare in sedintele de compensare si conduce sedinta de compensare pentru … toata explicatia ...

 

ajustare de valoare

Expresie ce desemneaza aducerea valorii unui post din activul bilantului la valoarea zilei; prin acelasi termen se desemneaza … toata explicatia ...

 

ajustari pentru depreciere

Sunt ajustari de valoare provizorii. Ajustarile de valoare cuprind toate corectiile destinate sa tina seama de reducerile … toata explicatia ...

 

ajutor de minimis

Vezi ajutorul de minimis … toata explicatia ...

 

ajutor de stat

Orice fel de ajutor acordat de catre un stat membru, sau prin intermediul resurselor statului, este incompatibil cu piata int … toata explicatia ...

 

ajutorul de minimis

Reprezinta un ajutor de stat care nu depaseste intr-o perioada determinata de timp plafonul prevazut de reglementarile … toata explicatia ...

 

alocarea activelor

Metoda de impartire a portofoliului in actiuni, obligatiuni si instrumente financiare echivalente cu numerarul, inclusiv … toata explicatia ...

 

ambalajele

Obiecte sau materiale destinate protejarii marfurilor si altor materiale in timpul transportului, pastrarii in depozite si pe … toata explicatia ...

 

amenda

Sanctiunea contraventionala cea mai importanta, specifica dreptului administrativ, reprezentand o suma in bani pe care … toata explicatia ...

 

amortisment

Stingere treptata a unei datorii, a unei rente, etc. … toata explicatia ...

 

amortizare fiscala

Amortizarea care se poate deduce din punct de vedere fiscal la calculul impozitului pe profit. … toata explicatia ...

 

amortizare liniara

Repartizarea uniforma a cote-parti egale din valoarea de intrare a imobilizarilor, asupra cheltuielilor de exploatare, pe … toata explicatia ...

 

amortizarea

Partea din valoarea mijloacelor fixe inclusa in costul productiei sau in cheltuielile de circulatie pentru recuperarea … toata explicatia ...

 

amortizarea accelerata

Presupune realizarea a 50% din valoarea de intrare asupra cheltuielilor de exploatare, in primul an de folosinta/utilizare… toata explicatia ...

 

amortizarea degresiva

Presupune multiplicarea cotelor de amortizare liniara cu anumiti coeficienti prevazuti de legilsatie … toata explicatia ...

 

amprenta atasata unui document electronic

Informatia cu ajutorul careia documentul poate fi identificat in mod unic, dar care nu permite deducerea continutului … toata explicatia ...

 

an fiscal

Perioada de 12 luni calendaristice consecutive in care se inregistreaza obligatiile fiscale ale unei persoane juridice. … toata explicatia ...

 

anaf

Agentia nationala de administrare fiscala … toata explicatia ...

 

analiza financiara

Ansamblu de instrumente, metode si practici pentru cuantificarea situatiei financiare a unei entitati … toata explicatia ...

 

anexa la contract

Document prin care se detaliaza anumite clauze ale unui contract (parametri tehnici sau calitativi, diverse conditii si … toata explicatia ...

 

angajament de plata

Angajament de plata facut de un salariat a unei sume ce reprezinta o paguba adusa unitatii; titlu executoriu pentru … toata explicatia ...

 

angajamentul bugetar

Orice act prin care o autoritate competenta, potrivit legii, afecteaza fonduri publice unei anumite destinatii, in limita … toata explicatia ...

 

anglo saxon

Sistem contabil reprezentat in principal in SUA si Marea Britanie … toata explicatia ...

 

antecalculatie

Calculatie anticipata a costului sau a pretului unei lucrari, a unui serviciu sau a unui produs, efectuata inainte de … toata explicatia ...

 

antrepozit vamal

Este un regim vamal suspensiv care presupune depozitarea marfurilor intr-o anumita locatie aflata sub controlul autoritatii … toata explicatia ...

 

antrepriza

Lucrare industriala, comerciala ,de constructii efectuata de intreprindere specializata … toata explicatia ...

 

anuitate

Suma de bani incluzind rambursarile si dobanda pentru un credit, suma care se plateste periodic (de obicei, anual). Suma … toata explicatia ...

 

anul bugetar

Anul financiar pentru care se aproba bugetul; anul bugetar este anul calendaristic care incepe la data de 1 ianuarie si se … toata explicatia ...

 

aport

Contributie la cererea sau dezvoltarea mijloacelor de actiune ale unei societati, care da dreptul la o participare la capital … toata explicatia ...

 

arbitraj

Operatiune combinata de cumparare si vanzare de valori sau bunuri care se bazeaza pe aprecierea diferentelor de curs ale … toata explicatia ...

 

arenda

Cedare temporara a dreptului de exploatare a unor bunuri … toata explicatia ...

 

arhivarea

Se face in conformitate cu prevederile legale, cu respectarea urmatoarelor reguli generale: documentele se grupeaza in dosare … toata explicatia ...

 

articolul bugetar

Subdiviziune a clasificatiei cheltuielilor bugetare, determinata in functie de caracterul economic al operatiunilor in care … toata explicatia ...

 

articolul contabil

Este format din contul corespondent debitor, contul corespondent creditor, suma si data operatiei. … toata explicatia ...

 

articolul contabil compus

Este format din mai multe conturi debitoare si un singur cont creditor sau invers, dintr-un singur cont debitor si mai multe … toata explicatia ...

 

articolul contabil de stornare

Serveste pentru corectarea sau anularea unor inregistrari anterioare gresite. … toata explicatia ...

 

articolul contabil simplu

Este format dintr-un singur cont debitor si un singur cont creditor. Astfel de articole contabile se intocmesc pentru … toata explicatia ...

 

asigurare

Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului Incheierea unui contract de asigurare intre o societate de … toata explicatia ...

 

asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale

Asigurare de persoane, face parte din sistemul de asigurari sociale, este garantata de stat si cuprinde raporturi specifice … toata explicatia ...

 

asigurat

Partea care a achizitionat asigurarea si care are dreptul de a solicita despagubiri pentru o dauna prin polita, ca parte la … toata explicatia ...

 

asiguratul - somaj

Persoana fizica care realizeaza venituri, potrivit legii, si este asigurata pentru riscul pierderii locului de munca, prin pl … toata explicatia ...

 

asociat

Participant la capitalul unei intreprinderi. … toata explicatia ...

 

asociatie composesorala

O asociatie ce are ca scop asigurarea gestionarii durabile a padurilor, prin stabilirea de masuri concrete de administrare, … toata explicatia ...

 

asocierea fara personalitate juridica

Orice asociere in participatiune, grup de interes economic, societate civila sau alta entitate care nu este o persoana … toata explicatia ...

 

audit

Functie de control si de revizie contabila a unei firme. proces prin care persoane competente, independente colecteaza si … toata explicatia ...

 

audit intern

O activitate de apreciere stabilita in cadrul unei entitati ca un serviciu pentru entitate. functiile includ, printre altele, … toata explicatia ...

 

audit statutar

Prin audit statutar se intelege examinarea efectuata de un profesionist contabil competent si independent asupra situatiilor … toata explicatia ...

 

auditorii de calitate (contabil)

Experti contabili cu experienta formati si instruiti de ceccar in domeniul auditului de calitate al serviciilor contabile … toata explicatia ...

 

auditul de calitate (contabil)

Ansamblu de masuri luate de ceccar vizand analiza modalitatilor de organizare si functionare a unui cabinet, aprecierea modul … toata explicatia ...

 

auditul situatiilor financiare

Obiectivul unui audit al situatiilor financiare este de a permite auditorului sa exprime o opinie daca situatiile financiare … toata explicatia ...

 

autofactura

Factura care se emite de catre persoana impozabila catre sine pentru anumite operatiuni supuse tva … toata explicatia ...

 

autofinantare

Partea din capacitatea de autofinantare ramasa firmei dupa distribuirea dividendelor. … toata explicatia ...

 

autoritate de implementare

Institutie (publica sau privata) care implementeaza efectiv contractul de finantare incheiat de o anumita autoritate contract … toata explicatia ...

 

autoritate fiscala competenta

Organul fiscal din cadrul ministerului finantelor publice si serviciile de specialitate ale autoritatilor administratiei … toata explicatia ...

 

autorizarea bugetara

Aprobare data ordonatorilor de credite de a angaja si/sau de a efectua plati, intr-o perioada data, in limita creditelor … toata explicatia ...

 

autorizatia de munca

Documentul oficial, eliberat in conditiile legii, care da dreptul titularului sa fie incadrat in munca sau detasat in romania … toata explicatia ...

 

autovehicul nou - taxa pe poluare

Orice autovehicul care nu a mai fost niciodata vandut anterior intr-un alt scop decat al revanzarii sau livrarii sale si care … toata explicatia ...

 

aval

Act prin care o terta persoana, distincta de tras, de tragator si de girantii, garanteaza plata la scandenta a unui efect de … toata explicatia ...

 

avalist

Persoana, dinstincta de tras, de tragator si de girantii, care garanteaza plata la scandenta a unui efect de comert. … toata explicatia ...

 

avans

Prima transa dintr-un imprumut nerambursabil, acordata de obicei inainte de inceperea efectiva a activitatilor proiectului. … toata explicatia ...

 

avansuri de trezorerie

Sume platite din casierie angajatilor care efectueaza deplasari in interesul serviciului, pe baza ordinului de deplasare si … toata explicatia ...

 

avertismentul

Sanctiunea contraventionala (cu caracter administrativ) cea mai usoara aplicata unui angajat pentru o abatere disciplinara, … toata explicatia ...

 

aviz de credit

Documentul care indica trecerea unui inscris in creditul unui cont … toata explicatia ...

 

avizul de insotire

Este un document care insoteste marfa dintr-un loc in alt loc atat in cadrul unitatii de la o subunitate la alta subunitate … toata explicatia ...

 

avizul de insotire primar

Documentul de insotire a materialelor lemnoase, altele decat cherestelele … toata explicatia ...

 

avizul de insotire secundar

Documentul de insotire pentru cherestele … toata explicatia ...

 

balanta analitica a stocurilor

Serveste la verificarea exactitatii inregistrarilor privind stocurile si la la controlul concordantei dintre contabilitatea … toata explicatia ...

 

balanta comerciala

Contul unde se inregistreaza operatiile de comert exterior ale unei tari. Exporturile sunt trecute in activul, iar … toata explicatia ...

 

balanta de plati

Sistem de conturi in care se inscriu dupa principiul contabilitatii in partida dubla(activ = incasari; pasiv = plati) … toata explicatia ...

 

balanta de verificare

Documentul contabil utilizat pentru verificarea exactitatii inregistrarilor contabile si controlul concordantei dintre … toata explicatia ...

 

balanta sah

Balanta de verificare care ofera posibilitati suplimentare de descoperire a erorilor de inregistrare … toata explicatia ...

 

banca fictiva

Institutie de credit ori o institutie care desfasoara activitate echivalenta, inregistrata intr-o jurisdictie in care aceasta … toata explicatia ...

 

bancruta

Stare a unui debitar care nu-si poate plati datoriile sau nu-si poate respecta angajamentele … toata explicatia ...

 

bancruta frauduloasa

Act de frauda in dauna creditorilor … toata explicatia ...

 

bani de cont

Bani fara existenta materiala(denumiti si bani scripturali); disponibilitatile aflate de virament sau transfer intre conturi. … toata explicatia ...

 

barter

Schimbul de marfuri/servicii de valori egale, efectuat pe baza unei monede etalon care sa reprezinte valoarea lor, fara sa se … toata explicatia ...

 

baza de impozitare

Pretul de cumparare a unui anumit activ, ajustat pentru anumite evenimente cum ar fi acordarea dividendelor in actiuni. Baza … toata explicatia ...

 

baza impozabila

Stabilirea concreta, sub aspect cantitativ si calitativ, a obiectului care va fi supus impozitului. Pentru aceasta sunt … toata explicatia ...

 

beneficiar

Persoane (fizice sau juridice) in folosul carora se produce schimbarea urmarita de proiect. Agent economic, persoana fizica … toata explicatia ...

 

beneficiar garantie

Subiectul caruia ii este platita despagubirea, respectiv banca emitenta a scrisorii de garantie bancara, careia ii sunt … toata explicatia ...

 

beneficiu

Produs net al unei intreprinderi la sfirsitul unui exercitiu, in urma scaderii cheltuielilor generale, a datoriilor, precum … toata explicatia ...

 

bilant

Situatia activului si pasivului unui cont, a unui comerciant sau a unui exercitiu financiar Document de sinteza contabila in … toata explicatia ...

 

bilant consolidat

Bilant al unui grup de intreprinderi, intocmit prin fuzionarea intreprinderilor din grup. Pentru intocmirea sa se cumuleaza … toata explicatia ...

 

bilant contabil consolidat

Bilant contabil in care activele si datoriile unei companii mama si ale filialelor sale sunt prezentate ca si cand ar fi … toata explicatia ...

 

bilet la ordin

Un titlu de credit prin care se constata angajamentul clientului (semnatarului) de a plati el insusi beneficiarului sau la or … toata explicatia ...

 

birou vamal de import

Biroul vamal desemnat de autoritatea vamala conform reglementarilor vamale, la care trebuie sa fie indeplinite formalitatile … toata explicatia ...

 

blocarea contului

Situatie in care se gaseste contul curent, contul de disponibilitati sau orice alt cont deschis la o banca comerciala a unui … toata explicatia ...

 

boala profesionala

Afectiunea care se produce ca urmare a exercitarii unei meserii sau profesii, cauzata de factori nocivi fizici, chimici sau … toata explicatia ...

 

bon

Act justificativ, care circula in interiorul unitatii economice si care confirma circulatia si consumul unor valori sau desfa … toata explicatia ...

 

bon de comanda-chitanta

Formular ce serveste ca document pentru contractarea serviciilor, confirmarea primirii si evaluarea obiectului de executat … toata explicatia ...

 

bon de miscare a mijloacelor fixe

Document justificativ de predare-primire a mijloacelor fixe intre doua locuri de folosinta ale unitatii (sectie, serviciu, … toata explicatia ...

 

bon de predare

Document de predare la magazie a produselor finite; document justificativ pentru incarcare in gestiune; document justificativ … toata explicatia ...

 

bon de primire in consignatie

Dovada de primire/predare a obiectului spre vânzare in consignatie; act de plata catre deponent; document de inregistrare in … toata explicatia ...

 

bon de restituire

Dispozitie de restituire la magazie a valorilor materiale nefolosite (materiale si semifabricate) de sectiile de fabricatie … toata explicatia ...

 

bon de transfer

Dispozitie de transfer a valorilor materiale de la o gestiune la alta in incinta unitatii; document justificativ pentru … toata explicatia ...

 

bon fiscal in forma electronica

Documentul financiar-fiscal care intruneste toate conditiile impuse de prevederile legale in materie referitoare la continut, … toata explicatia ...

 

bonificatie a dobanzii

Subventie varsata de catre stat unui organism financiar, careii permite acestuia sa reduca rata dobinzii la imprumuturile pe … toata explicatia ...

 

bonitate

Capacitatea unei firme de a-si rambursa creditele contractate. … toata explicatia ...

 

bonitate financiara

Forma a increderii pe care o atesta o persoana fizica sau juridica in momentul solicitarii unui credit, de a restitui la … toata explicatia ...

 

bonul de consum

Document de eliberare din magazie pentru consumul materialelor; document justificativ de scadere din gestiune; document … toata explicatia ...

 

bonul de lucru

Prin care se da dispozitie pentru executarea unor lucrari, iar dupa executarea acestora se consemneaza executarea lucrarii si … toata explicatia ...

 

borderou de achizitie

Document de inregistrare in gestiune a produselor cumparate; document justificativ de inregistrare in contabilitate a valorii … toata explicatia ...

 

borderou de iesire a obiectelor din consignatie

Serveste la evidenta miscarii obiectelor primite in consignatie … toata explicatia ...

 

borderou de predare a documentelor

Document de predare la contabilitate, de catre gestionar, a documentelor justificative privind miscarea bunurilor; document … toata explicatia ...

 

borderou de primire a obiectelor in consignatie

Serveste la centralizarea evidentei obiectelor primite spre vanzare in consignatie … toata explicatia ...

 

borderoul documentelor achitate cu cecuri de decontare

Document justificativ al sumelor achitate cu cecuri de decontare; document de predare la compartimentul financiar-contabil … toata explicatia ...

 

broker

Persoana fizica specializata in intermedierea incheierii unor contracte … toata explicatia ...

 

buget

Plan in care se prevad veniturile si cheltuielile probabile ale unui stat, ale unei intreprinderi, institutii, familii, … toata explicatia ...

 

buget de venituri si cheltuieli (bvc)

Plan in care se prevad veniturile si cheltuielile probabile ale unui stat, ale unei intreprinderi, institutii, familii, … toata explicatia ...

 

bugetul general consolidat

Ansamblul bugetelor, componente ale sistemului bugetar, agregate si consolidate pentru a forma un intreg … toata explicatia ...

 

bugetul institutiilor publice

Document prin care sunt prevazute si aprobate in fiecare an veniturile si cheltuielile sau, dupa caz, numai cheltuielile, in … toata explicatia ...

 

bun imobil

Lucru cu o asezare fixa si care, ca atare, nu poate fi mutat dintr-un loc in altul fara a-si pierde individualitatea ori fara … toata explicatia ...

 

bun mobil

Lucru care poate fi miscat dintr-un loc in altul fara a-si pierde valoarea economica … toata explicatia ...

 

bunuri de capital

Din pdvd al tva: activele corporale fixe, precum si operatiunile de constructie, transformare sau modernizare a activelor … toata explicatia ...

 

bunuri de consum

Reprezinta bunurile economice cu existenta corporala, fizica, pe care indivizii sau menajele (familiile) le achizitioneaza pe … toata explicatia ...

 

bunuri fungibile

Bunuri de orice natura care nu se pot distinge im mod substantial unele de altele … toata explicatia ...

cabinetul (contabil)

desemneaza un cabinet individual condus de un expert contabil sau de un contabil autorizat, membru ceccar, fie o societate de … toata explicatia ...

 

caiet de sarcini

documentul care cuprinde conditiile impuse de beneficiarul unei lucrari in vederea executarii acestei … toata explicatia ...

 

cambie

act, document prin care cel care-l semneaza se obliga sa plateasca neconditionat, la un anumit termen si intr-un anume loc, o … toata explicatia ...

 

cambie cu scadenta

cambie a carei scadenta este determinata incepand cu data acceptarii … toata explicatia ...

 

capacitate de autofinantare

reprezinta ansamblul resurselor financiare obtinute din operatiile de exploatare de care firma ar putea dispune pentru a acop … toata explicatia ...

 

capacitate de imprumut

Posibilitatea unei intreprinderi de a apela la imprumuturi, tinind seama de structura sa financiara. … toata explicatia ...

 

capacitate de rambursare

Aptitudinea unei intreprinderi de a onora la scandenta imprumuturile pe care le-a contractat. … toata explicatia ...

 

capital

suma totala subscrisa pe baza careia se participa la castigurile/pierderile unei activitati Valoarea neta a fondurilor de ca … toata explicatia ...

 

capital angajat

capital imprumutat + capital propriu … toata explicatia ...

 

capital circulant negativ

Situatie in care datoriile curente ale unei companii depasesc activele sale curente. Daca aceasta situatie nu este remediata, … toata explicatia ...

 

capital curent

ansamblu de bunuri posedate in bani si in natura sau totalitatea resurselor banesti investite intr-o afacere, existente la or … toata explicatia ...

 

capital de lucru

Suma cu care activele curente depasesc datoriile curente. Capitalul de lucru este folosit adesea pentru a masura capacitatea … toata explicatia ...

 

capital fix

este reprezentat prin masini si utilaje ,agregate, constructii, care paarticipa integral la obtinerea produselorla activitate … toata explicatia ...

 

capital permanent

reprezinta sursele sigure ale unei intreprinderi; cuprinde capitalul propriu si datoriile pe termen mediu si lung … toata explicatia ...

 

capital propriu

activul unei societati dupa deducerea tuturor datoriilor; reprezinta dreptul actionarilor/asociatilor asupra activelor unei p … toata explicatia ...

 

capital social

suma tuturor aporturilor efectuate de asociati în vederea constituirii si funcţionarii unei societati comerciale Totalitatea … toata explicatia ...

 

capital social amortizat

consta in rambursarea catre actionari a capitalului social depus fie partial fie in totalitate,acest lucru nemodificind marim … toata explicatia ...

 

capital subscris si varsat

Capitalul sub forma de fonduri sau bunuri cu care actionarii unei companii finanteaza compania, spre deosebire de capitalul o … toata explicatia ...

 

capital tehnic

Este constituit de consrtuctii, masini, utilaje, materii prime etc. … toata explicatia ...

 

capital utilizat

Capitalul actionarilor si imprumuturile pe termen lung ale companiei. … toata explicatia ...

 

capitalizare totala

Marimea si structura capitalului unei companii, cuprinzand datoria pe termen lung si toate tipurile de actiuni emise si aflat … toata explicatia ...

 

capitaluri circulante

Ansamblul elementelor de activ in stare de rotatie permanenta intr-o intreprindere, alcatuit din valori de exploatare, realiz … toata explicatia ...

 

capitaluri proprii

activul unei societati dupa deducerea tuturor datoriilor; reprezinta dreptul actionarilor/asociatilor asupra activelor unei p … toata explicatia ...

 

carnetul de munca

actul oficial prin care se dovedeste vechimea in munca, vechimea neintrerupta in munca, vechimea neintrerupta in aceeasi unit … toata explicatia ...

 

cartea mare

se completeaza numai la sfarsitul lunii si serveste pentru stabilirea rulajelor si soldurilor fiecarui cont sintetic, cumulat … toata explicatia ...

 

casa de expeditie

persoana care actioneaza in nume propriu, contractand servicii de transport cu un transportator, pe care apoi le refactureaza … toata explicatia ...

 

casa de schimb valutar

persoana juridica aurotizata de bnr sa efectueze operatiuni de cumparare si de vanzare in mod liber a valutelor si a cecurilo … toata explicatia ...

 

cash flow (flux de numerar)

reprezinta incasarile si platile efectuate in numerar pe o perioada definita de timp acestea fiind legate de un proiect speci … toata explicatia ...

 

casierie

incapere, serviciu, ghiseu, birou intr-o societate unde se primesc , se pastreaza, sau se distribuie banii. - serviciu intr-o … toata explicatia ...

 

cass

principalul sistem de finantare si ocrotire a sanatatii in Romania, sistem in care atat persoanle fizice cat si cele juridice … toata explicatia ...

 

cazierul fiscal

mijloc de evidenta si urmarire a disciplinei financiare a contribuabililor, in scopul prevenirii si combaterii evaziunii fisc … toata explicatia ...

 

cec

document nominal sau la purtator ce reprezinta titlu de credit, instrument si ordin de plata Instrument de plata prin care s … toata explicatia ...

 

cec de calatorie

Instrumente de plata in suma fixa emise de catre o banca si destinate de regula persoanelor care se deplaseaza in strainatate … toata explicatia ...

 

cecul in numerar

document de dispozitie prin care o unitate economica da dispozitie bancii sa plateasca delegatului sau (casier) o suma de ban … toata explicatia ...

 

cenzor

persoana desemnata sa verifice gestiunea unei organizatii, societati comerciale etc. El face parte dintr-o comisie de cenzori … toata explicatia ...

 

cerere de finantare

Document prin care este solicitat sprijinul unui finantator pentru acoperirea costurilor de functionare ale unui proiect; in … toata explicatia ...

 

certificat de depozit

Titlul emis pe termen scurt(1-12 luni) sau mediu(pina la 5 ani) de o banca si cotat pe europiete. Prin acest titlu, banca ate … toata explicatia ...

 

certificatul de atestare fiscala

certificatul de atestare fiscala atesta plata obligatiilor fiscale de catre contribuabil. Acesta cuprinde obligatiile fiscale … toata explicatia ...

 

cesiune de creanta

act juridic civil, cu titlu oneros sau gratuit, prin care o persoana,numita cedent, transmite o creanta unei alte persoane, n … toata explicatia ...

 

cesiune de datorie

acea operatie juridica prin care un debitor, numit debitor cedent, transmite datoria sa unei alte persoane, numita debitor ce … toata explicatia ...

 

cheltuieli

sumele sau valorile platite sau de platit pentru: consumurile de materii prime si materiale, pentru lucrarile executate si se … toata explicatia ...

 

cheltuieli aferente deductibile

cheltuieli efectuate in cadrul activitatilor desfasurate in scopul realizarii venitului, si deductibile fiscal in conditiile … toata explicatia ...

 

cheltuieli constituire

sunt cheltuielile ocazionate de infiintarea sau dezvoltarea unei entitati: taxe si alte cheltuieli de inscriere si inmatricul … toata explicatia ...

 

cheltuieli de desfacere

sau costul complet, cuprinde costul de productie al bunurilor livrate beneficiarilor, cheltuielilor de desfacere pentru bunur … toata explicatia ...

 

cheltuieli de exploatare

cheltuielile aferente operatiilor legate de activitatea principala sau de exploatare, care se identifica cu obiectul de activ … toata explicatia ...

 

cheltuieli de productie

sunt considerate numai consumurile de resurse pentru exploatare, fiind excluse cheltuielile financiare si cele exceptionale. … toata explicatia ...

 

cheltuieli exceptionale

reprezinta acele cheltuieli care nu sunt legate de activitatea normala, curenta a unitatii patrimoniale si se refera la: oper … toata explicatia ...

 

cheltuieli financiare

Sume platite actionarilor si asociatilor (dividendele), detinatorilor de obligatiuni emise de firma (dobanzile) si bancilor ( … toata explicatia ...

 

cheltuieli fixe

Cheltuieli care raman aceleasi odata cu modificarea in limite rezonabile (+/– 50%) a productiei (cheltuielile cu salariile pe … toata explicatia ...

 

cheltuieli generale de administratie

cheltuieli care nu participa la aducerea stocurilor in forma si la locul in care se gasesc in prezent. aceste cheltuieli nu t … toata explicatia ...

 

cheltuieli inregistrate in avans

sunt reprezentate de cheltuielile anticipate si de cheltuielile constatate in avans. Acestea se inregitreaza intr-un cont spe … toata explicatia ...

 

cheltuieli nedeductibile

sume care conform legii sunt acceptate ca si cheltuieli ale perioadei dar nu ca si cheltuieli fiscale ale perioadei … toata explicatia ...

 

cheltuieli variabile

Cheltuieli aflate in directa corelatie cu modificarea volumului productiei (cheltuielile cu materiile prime, materialele, uti … toata explicatia ...

 

cheltuielile bugetare

sumele aprobate in limitele si potrivit destinatiilor stabilite prin bugetele respective … toata explicatia ...

 

cherestea

piesa de lemn obtinuta prin taierea longitudinala ori aschierea bustenilor sau lemnului brut si, eventual, o retezare si/sau … toata explicatia ...

 

chitanta

document prin care se consemneaza incasarea unei sume in casieria unitatii … toata explicatia ...

 

chitanta in forma electronica

documentul financiar-fiscal care intruneste toate conditiile impuse de prevederile legale in materie referitoare la continut … toata explicatia ...

 

chitanta pentru operatiuni in valuta

document justificativ pentru incasarile si platile in valuta efectuate in numerar; document justificativ de inregistrare in r … toata explicatia ...

 

cifra de afaceri

insumeaza toate incasarile rezultate din acte de comert: vanzari de bunuri materiale, prestari de servicii, depuneri la banci … toata explicatia ...

 

cip

Centrala Incidentelor de Plati … toata explicatia ...

 

circuit documente

atesta derularea activitatii planificate, organizare rationala a gestionarii documentelor contabile de la intrare pana la arh … toata explicatia ...

 

circulatia materialelor lemnoase

actiunea de transport al materialelor lemnoase de la locul de unde au fost recoltate, obtinute sau depozitate la un alt loc, … toata explicatia ...

 

circulatie baneasca

Miscarea masei banilor in circulatie, indiferent de forma banilor, ca urmare a operatiilor de incasari si plati determinate d … toata explicatia ...

 

circulatie monetara

Este un proces economic extrem de complex care se bazează pe mişcarea mărfurilor şi serviciilor, între mişcarea mărfurilor şi … toata explicatia ...

 

cistva

codul de inregistrare in scopuri de TVA … toata explicatia ...

 

clasificarea ocupatiilor din romania

cor - clasificarea ocupatiilor din romania. Vezi COR in sectiunea ContaTOOLS. … toata explicatia ...

 

clasificatia bugetara

gruparea veniturilor si cheltuielilor bugetare intr-o ordine obligatorie si dupa criterii unitare … toata explicatia ...

 

clauza

prevedere speciala cuprinsa intr-un document oficial … toata explicatia ...

 

clauza cominatorie

clauza penala intr-un contract civil, menita sa asigure mai bine executarea acestuia … toata explicatia ...

 

clauza contractuala

Prevederea expresa intr-un contract care indica acordul de vointa al vinzatorului si cumparatorului asupra unor aspecte care … toata explicatia ...

 

clauza de neconcurenta

(dupa codul muncii) clauza prin care salariatul să fie obligat ca după încetarea contractului să nu presteze, în interes prop … toata explicatia ...

 

clauza de non-concurenta

clauza contractuala antrenand, pentru partile la un contract de cumparare, ori cel putin pentru una dintre ele, o obligatie d … toata explicatia ...

 

clauza de penalizare

clauza intalnita in cadrul unui contract, al unui aranjament de imprumut sau al unui instrument de economii care prevede apli … toata explicatia ...

 

clearing

sistem de plata prin compensare, fara numerar … toata explicatia ...

 

clienti creditori

cont de pasiv care, reprezinta avansurile incasate de la clienti pentru livrari de bunuri, prestari de servicii sau executari … toata explicatia ...

 

cmp

vezi costul unitar mediu ponderat … toata explicatia ...

 

coasigurat

sotul, sotia si parintii aflati in intretinerea unei persoane asigurate … toata explicatia ...

 

cod de inregistrare in scopuri de tva

codul prevazut la art. 154 alin. (1) c. fiscal, atribuit de catre autoritatile competente din romania persoanelor care au obl … toata explicatia ...

 

cod fiscal

act normativ care stabileste cadrul legal pentru anumite impozite si taxe care constituie venituri la bugetul de stat şi buge … toata explicatia ...

 

codul civil

act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiec … toata explicatia ...

 

codul comercial

act normativ care cuprinde principiile si reglementarile referitoare la relatiile sociale avand ca obiect vanzarea si cumpara … toata explicatia ...

 

codul de procedura civila

act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil … toata explicatia ...

 

codul de procedura fiscala

codul care reglementeaza drepturile si obligatiile partilor din raporturile juridice fiscale privind administrarea impozitelo … toata explicatia ...

 

codul penal

act normativ care grupeaza principiile si cele mai importante prevederi legale referitoare la stabilirea faptelor ce constitu … toata explicatia ...

 

codul vamal

act normativ care cuprinde principii si reglementari de baza ale regimului vamal … toata explicatia ...

 

coeficient de acoperire

Indicator financiar bancar care exprima raportul prescris de lege intre fondurile proprii ale bancilor si ansamblul angajam … toata explicatia ...

 

coeficient de indatorare

Rata care pune in evidenta, in pasivul bilantului unei intreprinderi, partea capitalurilor proprii si cea a capitalurilor imp … toata explicatia ...

 

coeficient de lichiditate

Rata care pune in evidenta, pornind de la bilantul unei intreprinderi, relatia ce exista intre angajamentele pe termen scurt … toata explicatia ...

 

cofinantare

Partea de finantare care trebuie asigurata de fiecare dintre partile implicate intr-un contract de finantare (finantator, res … toata explicatia ...

 

comanda

document de dispozitie care reflecta comanda care se da de catre un agent furnizorului pentru livrarea unor materiale. … toata explicatia ...

 

comertul ambulant

activitatea de comercializare cu amanuntul realizata prin trecere dintr-un loc in altul, in rulote mobile, standuri mobile, c … toata explicatia ...

 

comertul cu amanuntul

activitatea desfasurata de operatorii economici care vand produse, de regula, direct consumatorilor pentru uzul personal al a … toata explicatia ...

 

comertul cu ridicata

activitatea desfasurata de operatorii economici care cumpara produse in cantitati mari, in scopul revanzarii acestora in cant … toata explicatia ...

 

comertul de gros

activitatea desfasurata de operatorii economici care cumpara produse in cantitati mari, in scopul revanzarii acestora in cant … toata explicatia ...

 

comertul de gros cash and carry

activitatea desfasurata de operatorii economici care vand marfuri prin sistemul de autoservire catre persoane juridice sau pe … toata explicatia ...

 

comertul en detail

activitatea desfasurata de operatorii economici care vand produse, de regula, direct consumatorilor pentru uzul personal al a … toata explicatia ...

 

comertul in zone publice

activitatea de comercializare a produselor si serviciilor, desfasurata permanent sau sezonier in piete, targuri, oboare, pasa … toata explicatia ...

 

comision

orice plata in bani sau in natura efectuata catre un broker, un agent comisionar general sau catre orice persoana asimilata u … toata explicatia ...

 

comision de administrare

comision perceput pentru managementul portofoliului unui fond deschis de investitii … toata explicatia ...

 

comisionar

persoana fizica sau juridica ce desfasoara activitati comerciale in nume propriu, dar in contul altor persoane fizice si juri … toata explicatia ...

 

comitent

persoana fizica sau juridica care il insarcineaza pe comisionar sa efectueze operatiuni economice si/sau financiare pe contul … toata explicatia ...

 

comodant

persoana care, in temeiul unui contract de comodat, imprumuta comodatarului un lucru, pentru ca acesta sa se foloseasca gratu … toata explicatia ...

 

comodat

imprumut acordat gratuit, cu conditia de restituire la termen a obiectului imprumutat Primirea unui bun in folosinta, cu obl … toata explicatia ...

 

comodatar

persoana care, in temeiul unui contract de comodat, primeste de la comodant un lucru, spre a se servi gratuit de el. … toata explicatia ...

 

companie offshore

o societate comerciala ai carei proprietari nu sunt rezidenti in tara de inregistrare a firmei, iar profiturile sunt realizat … toata explicatia ...

 

compararea faptic-scriptic

stocul faptic (real) se gaseste in listele de inventariere, iar stocul scriptic (calculat) se determina tinandu-se cont de bu … toata explicatia ...

 

compensare

Stingerea obligatiilor de plata reciproce intre doua sau mai multe firme, pana la concurenta obligatiei celei mai mici. … toata explicatia ...

 

compensarea de mica valoare

anularea obligatiilor de plata reciproce sub 10.000 ron … toata explicatia ...

 

compensarea fara numerar

stingerea obligatiilor de plata reciproce intre doua sau mai multe persoane juridice, pana la concurenta obligatiei celei mai … toata explicatia ...

 

compensarea succesiva deschisa

modalitatea de stingere a obligatiilor din operatiuni economice intre doua sau mai multe persoane juridice pentru datorii cer … toata explicatia ...

 

compensarea succesiva inchisa

modalitatea de stingere a obligatiilor din operatiuni economice care privesc perioada trecuta si care sting datoriile existen … toata explicatia ...

 

compensatiile pentru atingerea integritatii

compensatii acordate asiguratiilor care, in urma accidentelor de munca sau a bolilor profesionale, raman cu leziuni permanent … toata explicatia ...

 

composesorat

o asociatie ce are ca scop asigurarea gestionarii durabile a padurilor, prin stabilirea de masuri concrete de administrare, i … toata explicatia ...

 

comision de scontare

suma de bani,retinuta cand se cumpara sau se vind efecte de comert inainte de scadenta … toata explicatia ...

 

concedierea

reprezinta incetarea contractului individual de munca din initiativa angajatorului … toata explicatia ...

 

concedierea colectiva

se intelege concedierea, intr-o perioada de 30 de zile calendaristice, din unul sau mai multe motive care nu tin de persoana … toata explicatia ...

 

concediul de maternitate

concediul acordat asiguratelor pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in sistemul de asigurari soci … toata explicatia ...

 

concediul de risc maternal

concediul de care beneficiaza salariata gravida, salariata care a nascut recent, salariata care alapteaza pentru protectia sa … toata explicatia ...

 

concediul pentru carantina

concediul acordat asiguratilor pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in sistemul de asigurari soci … toata explicatia ...

 

concediul pentru incapacitate temporara de munca

concediul acordat asiguratilor pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in sistemul de asigurari soci … toata explicatia ...

 

concediul pentru ingrijirea copilului bolnav

concediul acordat asiguratilor pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in sistemul de asigurari soci … toata explicatia ...

 

concediul pentru lauzie

concediul acordat asiguratelor pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in sistemul de asigurari soci … toata explicatia ...

 

concediul pentru sarcina

concediul acordat asiguratelor pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in sistemul de asigurari soci … toata explicatia ...

 

concesiune

conventie prin care o persoana fizica sau juridica dobandeste dreptul de a exploata anumite servicii publice sau anumite bunu … toata explicatia ...

 

concurenta

o situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a … toata explicatia ...

 

conditie de fond

conditie de valabilitate a actului juridic civil … toata explicatia ...

 

conditii de eligibilitate

Conditii obligatorii pe care trebuie sa le indeplineasca o persoana juridica, grup de persoane fizice sau persoana fizica ind … toata explicatia ...

 

conflictul de munca

orice dezacord intervenit intre partenerii sociali, in raporturile de munca … toata explicatia ...

 

conosament

inscris folosit in transporturile pe apa, prin care armatorul , carausul, confirma expeditorului primirea marfurilor si se ob … toata explicatia ...

 

constructii

cladiri executata din zidarie , lemn , metal , beton,etc.., pe baza unui proiect , care serveste la adapostirea oamenilor, an … toata explicatia ...

 

consumatorul

orice persoana fizica sau grup de persoane fizice constituite in asociatii, care actioneaza in scopuri din afara activitatii … toata explicatia ...

 

cont contabil

instrumentul cu ajutorul caruia se tine evidenta operatiilor economice. cu ajutorul contului se urmareste operativ existenta … toata explicatia ...

 

cont curent

mijloc de evidenta de o forma speciala, in care se reflecta in expresie valorica, si uneori cantitativ, existentele de mijloa … toata explicatia ...

 

cont de depozit

Instrument financiar bancar reprezentat ca un depozit de fonduri facut sub forma de cont. Contul inregistreaza operatiile z … toata explicatia ...

 

cont escrow

Este un cont constituit ca garantie tinut de un tert dar nefiind insa discretionar la dispozitia acestuia. Acest cont apare c … toata explicatia ...

 

cont tranzitoriu

Cont in care se inscriu operatii provizorii. Este utilizat mai ales pentru operatii care se compenseaza, efectuate de persoan … toata explicatia ...

 

contabil

specialist in contabilitate; persoana care tine contabilitatea unei intreprinderi sau a unei institutii … toata explicatia ...

 

contabilitate

ansamblul operatiilor de inregistrare, pe baza unor norme si reguli speciale, a miscarii fondurilor si materialelor intr-o in … toata explicatia ...

 

contabilitate financiara

ansamblu operatiunilor de inregistrare a existentei si miscarii elementelor patrimoniale ale unei intreprinderi, pe baza norm … toata explicatia ...

 

contabilitate primara

inregistrarea documentelor primare in conturile aferente operatiunilor unei companii … toata explicatia ...

 

contabilitate sintetica

oglindeste mijloacele,sursele si procesele economice in expresie valorica sub aspectul continutului lor. … toata explicatia ...

 

contabilitatea de gestiune

denumita si analitica sau interna ale carei obiective fundamentale sunt: furnizarea tuturor informatiilor care pot contribui … toata explicatia ...

 

contestatie

mijloc prin care se cere revizuirea sau anularea unui act, a unei măsuri etc. … toata explicatia ...

 

continuitatea activitatii

principiu contabil care presupune ca persoana juridica isi continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil, far … toata explicatia ...

 

contra-cambie

cambie la vedere, trasa asupra unuia din girantii anteriori de catre orice persoana, care avand dreptul de regres, se despagu … toata explicatia ...

 

contract

act juridic incheiat ca urmare a intelegerii intervenite intre 2 sau mai multe persoane fizice sau juridice acord liber cons … toata explicatia ...

 

contract de gaj

Contract prin care cel care garanteaza transmite bunul celui caruia se garanteaza, dar fara a transmite si dreptul de proprie … toata explicatia ...

 

contract forward

Acord intre doua parti prin care acestea accepta sa cumpere, respectiv sa vanda o anumita cantitate din activul de baza (o ma … toata explicatia ...

 

contract futures

Acord de a cumpara sau de a vinde o cantitate specificata dintr-un activ denumit activ de baza (de exemplu, o marfa sau un in … toata explicatia ...

 

contract individual de munca (cim)

contractul in temeiul caruia o persoană fizica, denumita salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui … toata explicatia ...

 

contract spot

Contract care presupune ca livrarea marfii catre cumparator este efectuata imediat dupa ce a fost incheiata tranzactia, spre … toata explicatia ...

 

contract swat

Instrument financiar derivat inchis, prin care participantii schimba riscul si avantajele aferente unor obligatii contractual … toata explicatia ...

 

contractare

Procesul de semnare si derulare a unui contract de finantare intre finantator si beneficiar (castigatorul unei licitatii de p … toata explicatia ...

 

contractul colectiv de munca

conventia incheiata in forma scrisa intre angajator sau organizatia patronala, de o parte, si salariati, reprezentati prin si … toata explicatia ...

 

contraventia

fapta savarsita cu vinovatie, care prezinta un pericol social mai redus decat infractiunea si este prevazuta si sanctionata c … toata explicatia ...

 

contribuabil

Persoana care este obligata sa plateasca un impozit direct. … toata explicatia ...

 

contributia de asigurari sociale

este suma pe care agentii economici sunt obligatii sa o verse la bugetul asigurarilor sociale. … toata explicatia ...

 

contributia la fondul de somaj

contributie obligatorie pe care persoanele juridice si fizice o varsa la bugetul asigurarilor de somaj … toata explicatia ...

 

contributie in natura

Poate fi reprezentata de cladiri, echipamente, munca voluntara, alte bunuri sau servicii - apartinand solicitantilor de finan … toata explicatia ...

 

contributii sociale obligatorii

orice contributii care trebuie platite, in conformitate cu legislatia in vigoare, pentru protectia somerilor, asigurari de sa … toata explicatia ...

 

control

verificare minutioasa, care are ca scop sa descopere eventualele erori, actiunile ilegale sau incorecte, asigurandu-se exacti … toata explicatia ...

 

control financiar

Ansamblul proceselor prin care performantele financiare ale firmei sunt masurate si comparate cu obiectivele stabilite initia … toata explicatia ...

 

control intern

procesul proiectat si efectuat de cei care sunt insarcinati cu guvernanta, de catre conducere si de alt personal pentru a ofe … toata explicatia ...

 

contul de profit si pierderi

cuprinde date cu privire la rezultatele activitatii financiare desfasurata de agentii economici concretizata in profit (benef … toata explicatia ...

 

conturi in afara bilantului

clasa conturilor de ordine si evidenta reprezinta o categorie distincta de conturi, folosite pentru reflectarea mijloacelor e … toata explicatia ...

 

conventie

acord, pact intre doua sau mai multe state, institutii etc. privind probleme cu caracter economic, juridic, tehnic, militar … toata explicatia ...

 

conventii de evitare a dublei impuneri

conventii care prevad persoanele vizate, impozitele vizate, rezidenta, sediul permanent, categorii de venituri impozitate, al … toata explicatia ...

 

conversia obligatiunilor in actiuni

conversia la scadenta a obligatiunilor in actiuni, cu acordul creditorului. Creditorul devine astfel actionar la societatea u … toata explicatia ...

 

convertibilitate

Posibilitatea detinatorului unei monede de a o schimba in mod legal pe aur sau contra oricarei alte devize. … toata explicatia ...

 

corectarea documentelor contabile

corectarea se face pe toate exemplarele documentului justificativ si se confirma prin semnatura persoanei care a intocmit doc … toata explicatia ...

 

cost de productie

costul de achizitie al materiilor prime si consumabilelor, celelalte cheltuieli directe de productie, precum si cota cheltuie … toata explicatia ...

 

cost direct

Cost legat direct numai de o anumita activitate sau proiect (salariile persoanelor care desfasoara activitatea respectiva etc … toata explicatia ...

 

cost fix

este costul care ramane constant pe total, indiferent de modificarea volumului productiei, vanzarilor … toata explicatia ...

 

cost indirect

Cost legat de functionarea de ansamblu a unei organizatii care desfasoara mai multe activitati (cheltuielile de asigurare a s … toata explicatia ...

 

cost istoric

acesta conventie presupune inregistrarea in contabilitate a bunurilor la valoarea lor de achizitie sau de produtie, iar crean … toata explicatia ...

 

cost marginal

Costul de productie al unui singur articol peste numarul planificat. Reprezinta variatia cheltuielilor totale (sau variabile) … toata explicatia ...

 

costul capitalului

Costul total al fondurilor folosite pentru a finanta activitatea unei firme. Acesta este un cost compus din costurile diverse … toata explicatia ...

 

costul cu dobanda

Costul unui imprumut, exprimat de obicei ca o rata procentuala anuala sau cupon, in cazul obligatiunilor prevazute cu aceasta … toata explicatia ...

 

costul de achizitie

este egal cu pretul de cumparare, taxele nerecuperabile, cheltuielile de transport-aprovizionare si alte cheltuieli accesorii … toata explicatia ...

 

costul de desfacere sau costul complet

cuprinde costul de productie al bunurilor inclusiv cheltuielile de desfacere pentru bunurile livrate … toata explicatia ...

 

costul de productie

vezi cost de productie … toata explicatia ...

 

costul efectiv cu dobanda

Metoda de calculare a costului imprumutului in cazul unei emisiuni noi de obligatiuni municipale ce ia in considerare valoare … toata explicatia ...

 

costul stocurilor

costul care cuprinde toate costurile aferente achizitiei si prelucrarii, precum si alte costuri suportate pentru a aduce stoc … toata explicatia ...

 

costul unitar mediu ponderat (cup)

valoarea stocului initial la care se adauga valoarea intrarilor, totul impartit la cantitatea din stocul initial la care s-a … toata explicatia ...

 

costul vanzarilor

reprezinta cheltuielile cu marfurile din contul contabil 607 … toata explicatia ...

 

costuri eligibile

Cheltuieli acceptate in cadrul bugetului unui anumit proiect; lista lor difera functie de finantator si de programul de finan … toata explicatia ...

 

costuri neeligibile

Cheltuieli care nu sunt acceptate in cadrul bugetului unui anumit proiect; lista lor difera functie de finantator si de progr … toata explicatia ...

 

costuri variabile

Costuri care variaza direct proportional cu marimea productiei - de exemplu, costul materiilor prime si costul fortei de munc … toata explicatia ...

 

cota forfetara

cota (procent) de cheltuieli care se deduce din venit. impozitul se aplica asupra venitului impozabil din care s-a scazut in … toata explicatia ...

 

cota tva

procentul de tva care se aplica bunurilor si serviciilor … toata explicatia ...

 

creanta

dreptul creditorului de a pretinde de la debitor sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva; Act prin care se certifica dreptul cred … toata explicatia ...

 

creanta certa

creanta ce are o existenta neindoielnica in sensul ca asupra ei nu s-a conturat un litigiu … toata explicatia ...

 

creanta chirografara

creanta a carei realizare nu este asigurata printr-o garantie personala, de exemplu, fidejusiunea sau reala, de exemplu, gaju … toata explicatia ...

 

creanta exigibila

creanta cu scadenta implinita, deci a carei executare, la nevoie chiar silita, poate fi ceruta de catre creditor … toata explicatia ...

 

creanta financiara

creanta legata de participatii, imprumuturi acordate pe termen lung, depozite si garantii platite etc. … toata explicatia ...

 

creanta incerta

creanta a caror recuperare este incerta, deoarece situatia financiara a debitorului este compromisa (situatie de faliment, in … toata explicatia ...

 

creanta lichida

creanta avand un cuantum precis determinat … toata explicatia ...

 

creantele fiscale

drepturi patrimoniale care, potrivit legii, rezulta din raporturile de drept material fiscal. Aceste drepturi sunt: a) dreptu … toata explicatia ...

 

credit

Act de incredere comportind schimbul a doua prestatii dislocate in timp; bunuri sau mijloace de plata in schimbul promisiunii … toata explicatia ...

 

credit bancar

Relatiile economice dintre creditor si debitor, se ofera plata cu conditia sa fie asigurat, rambursat la termen, utilizat in … toata explicatia ...

 

credit comercial

Este imprumutul dat in bani persoanelor fizice si reprezinta o plata in rate a pretului acordata de catre Asigurat (furnizor … toata explicatia ...

 

credit de consum

Credit acordat persoanelor particulare, in scopul de a permite sa plateasca in numerar pretul unor bunuri de consum. … toata explicatia ...

 

credit de investitii

credit pentru finantarea achizitiei de mijloace fixe (imobile, masini, etc.). … toata explicatia ...

 

credit fiscal

o diminuare a impozitului pe venit sau a impozitului pe profit cu suma impozitului achitat în strainatate, conform conventiil … toata explicatia ...

 

credit fiscal extern

suma platita in strainatate cu titlu de impozit si recunoscuta in Romania … toata explicatia ...

 

credit ipotecar

Credit garantat prin constituirea unei ipoteci sau inscris ipotecar, care greveaza un bun imobil in favoarea creditorului. In … toata explicatia ...

 

credit note

document folosit pentru a rectifica sau ajusta erori facute in facturi de vanzare care au fost trimise deja cumparatorului … toata explicatia ...

 

credit scoring

O notatie de apreciere, sau de evaluare a atributelor solicitantului in vederea acordarii creditului; isi propune sa stabilea … toata explicatia ...

 

creditare

relatie aparuta in legatura cu acordarea de imprumuturi in bani unor persoane cu conditia sa fie inapoiate la un anumit terme … toata explicatia ...

 

creditor chirografar

este creditorul a carui creanta nu este insotita de vreo garantie reala sau personala, executarea ei fiind garantata numai pr … toata explicatia ...

 

creditor ipotecar

Persoana sau companie care da bani cu imprumut cuiva pentru a-si putea cumpara o locuinta cu care garanteaza imprumutul. Daca … toata explicatia ...

 

creditor preferential

Persoana creditoare care in momentul declararii falimentului debitorului se constata ca are o pozitie speciala fata de ceilal … toata explicatia ...

 

creditor urmaritor

creditor ce a recurs la procedura executarii silite pentru realizarea creantei sale. … toata explicatia ...

 

creditul

orice angajament de punere la dispozitie sau acordarea unei sume de bani ori prelungirea scadentei unei datorii, in schimbul … toata explicatia ...

 

creditul bugetar

suma aprobata prin buget, reprezentand limita maxima pana la care se pot ordonanta si efectua plati in cursul anului bugetar … toata explicatia ...

 

creditul de angajament

limita maxima a cheltuielilor ce pot fi angajate, in timpul exercitiului bugetar, in limitele aprobate (finante publice) … toata explicatia ...

 

curs de schimb valutar

Pretul unei monede in alte valute. … toata explicatia ...

 

curs la termen

curs pentru tranzactiile de valuta care prevad livrarea valutei si primirea contravalorii ei pe baza de negociere pentru o op … toata explicatia ...

 

curs la vedere

Cursul zilei in care se incheie tranzactia de vinzare cumparare de valuta, curs la care se lichideaza tranzactia, in aceeasi … toata explicatia ...

 

custode

persoana fizica sau juridica ce detine unele bunuri spre pastrare si conservare … toata explicatia ...

 

custodie

incredintarea spre pastrare si conservare a unor bunuri … toata explicatia ...

 

Dae

dobanda anuala efectiva exprima sub forma procentuala costul total al unui credit. Rolul DAE este tocmai de a aduce la acelas … toata explicatia ...

 

Data decontarii

Data la care o emisiune noua de obligatiuni este livrata distribuitorului dupa ce acesta a achitat pretul de cumparare pentru … toata explicatia ...

 

Data depunere bilant

reprezinta termenul maxim pana la care bilantul trebuie depus la administratia finantelor conform legilor in vigoare; data la … toata explicatia ...

 

Data livrarii

Data la care o tranzactie cu valori mobiliare trebuie decontata, adica efectuata plata pentru valorile mobiliare cumparate (i … toata explicatia ...

 

Datoria curenta

datorie sau alta obligatie scadenta in maxim un an … toata explicatia ...

 

Datorie

sursa de finantare externa pusa la dispozitia intreprinderii de institutii financiare, furnizori sau terti Obligatie care re … toata explicatia ...

 

Datorie contingenta

o datorie contingenta este: a) o obligatie potentiala, aparuta ca urmare a unor evenimente trecute, anterior datei bilantului … toata explicatia ...

 

Datorie neta

Valoarea totala a creditelor, inclusiv dobanzile aferente, din care se scad, dupa caz, urmatoarele: sumele (avansurile) achit … toata explicatia ...

 

Datorii pe termen scurt

datorii sau alte obligatii scadente in maxim un an … toata explicatia ...

 

Datorii totale

reprezinta totalul datoriilor sub un an si peste un an. … toata explicatia ...

 

Debitare

inregistrarea efectuata pe debitul unui cont contabil … toata explicatia ...

 

Debitor

persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor, si care are obligatia de a le resti … toata explicatia ...

 

Debitor de regres

este o persoana care, in baza unei cambii, isi asuma obligatia de a garanta indeplinirea prestatiei de care este tinut trasul … toata explicatia ...

 

Debitori solidari

sunt acei debitori ai unei obligatii solidare, de specificul careia este dreptul creditorului comun al acelor debitori de a c … toata explicatia ...

 

Decizie de imputare

document de imputare a valorii pagubelor produse de salariati; titlu executoriu din momentul comunicarii; document de inregis … toata explicatia ...

 

Declarant vamal

Persoana fizica sau juridica, importator sau exportator de marfuri, care prezinta la vama o declaratie pentru marfurile pe ca … toata explicatia ...

 

Declaratia de accize

declaratie depusa la autoritatea fiscala competenta de orice operator economic platitor de accize pentru fiecare luna, indife … toata explicatia ...

 

Declaratia de conformitate

declaratia facuta de catre un producator sau un prestator, prin care acesta informeaza, pe propria raspundere, despre faptul … toata explicatia ...

 

Declaratia de venit global

documentul prin care contribuabilii declara veniturile obtinute in anul fiscal de raportare in vederea calcularii de catre or … toata explicatia ...

 

Declaratie recapitulativa

document prin care se declara centralizat anumite elemente ce fac obiectul unei lucrari contabile, juridice, etc. … toata explicatia ...

 

Declaratie recapitulativa privind livrarile si achizitiile intracomunitare

declaratie ce se depune la organele fiscale ce contine livrarile si achizitiile intracomunitare … toata explicatia ...

 

Declaratie vamala

actul cu caracter public, prin care o persoana manifesta, in formele si modalitatile prevazute in reglementarile vamale, voin … toata explicatia ...

 

Decont

Document prin care o persoana justifica o anumita cheltuiala catre o persoana juridica. … toata explicatia ...

 

Decont de cheltuieli

document pentru decontarea de catre titularul de avans a cheltuielilor efectuate (in valuta sau in lei), cu ocazia deplasarii … toata explicatia ...

 

Decont pemtru operatiuni in participatie

serveste ca document pe baza caruia se deconteaza cheltuielile si veniturile realizate din operatiuni in participatie, precum … toata explicatia ...

 

Decontare

(1) Operatiune contabila prin care se inregistreaza in evidentele contabile ale unei persoane juridice folosirea unei sume de … toata explicatia ...

 

Decontare in numerar

Mecanism de finalizare a unei tranzactii cu un contract futures prin achitarea cash a valorii contractului. Decontarea cash s … toata explicatia ...

 

Deducere personala

suma neimpozabila acordata la functia de baza contribuabilului, cuprinzand deducerea personala de baza si deducerile personal … toata explicatia ...

 

Deficit

suma cu care cheltuielile/platile depasesc veniturile/incasarile Dezechilibru financiar care consta in depasirea incasarilor … toata explicatia ...

 

Deficit bugetar

deficit care apare atunci cand cheltuielile unei entitati, unui guvern depasesc incasarile … toata explicatia ...

 

Delegare

Imputernicire scrisa data unei persoane fizice, de catre o alta persoana fizica sau juridica, pentru a solutiona unele proble … toata explicatia ...

 

Delegat

Persoana imputernicita sa actioneze in numele unei persoane juridice pe un timp determinat, pentru a indeplini anumite servic … toata explicatia ...

 

Delegatie

document justificativ prin care cineva este desemnat sa reprezinte societatea sau sa actioneze in numele cuiva Document prin … toata explicatia ...

 

Demisia

actul unilateral de vointa a salariatului care, printr-o notificare scrisa, comunica angajatorului incetarea contractului ind … toata explicatia ...

 

Deponent

persoana care incredinteaza unei alte persoane un lucru in temeiul unui contract de depozit … toata explicatia ...

 

Deponentul garantat

titularul depozitului garantat … toata explicatia ...

 

Depozit

Din punct de vedere financiar-bancar, este suma de bani, valuta sau hirtii de valoare, obiecte pretioase, depuse in cont sau … toata explicatia ...

 

Depozit la termen

Este constituit din fonduri pe termen scurt sau mediu depuse intr-o banca, pentru o perioada fixata dinainte, de un client sa … toata explicatia ...

 

Depozit la vedere

Reprezinta acel depozit constituit intr-o banca din fonduri disponibile in orice moment, adica fara preaviz. Aceste depozite … toata explicatia ...

 

Depozitul bancar

suma de bani incredintata in urmatoarele conditii: a) sa fie rambursata in totalitate, cu sau fara dobanda sau orice alte fac … toata explicatia ...

 

Depozitul garantat

depozitul a carui restituire este garantata pana la concurenta plafonului de garantare … toata explicatia ...

 

Depozitul indisponibil

depozitul datorat si platibil, care nu a fost onorat de o institutie de credit pana la data deschiderii procedurii falimentul … toata explicatia ...

 

Depozitul negarantat

depozitul a carui restituire nu este garantata de Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar - depozit exclus - si … toata explicatia ...

 

Depreciere monetara

Diminuarea sau scaderea valorii monedei nationale privind puterea de cumparare, situatie reflectata in cresterea preturilor d … toata explicatia ...

 

Deschiderea de credite bugetare

aprobare comunicata ordonatorului principal de credite de catre Ministerul finantelor publice prin trezoreria statului, in li … toata explicatia ...

 

Descoperire de cont

Facilitate de creditare acordata de catre o banca clientului sau si care consta in posibilitatea retragerii din cont a unei s … toata explicatia ...

 

Despagubirea in caz de deces

in cazul decesului asiguratului, ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale, beneficiaza de despagubire … toata explicatia ...

 

Diferente de curs valtutar

intre data inregistrarii datoriilor sau creantelor in devize si data platii / incasarii lor, se inregistreaza ca si venituri … toata explicatia ...

 

Diferente de reevaluare

reprezinta contrapartida plusului de valoare degajat asupra imobilizarilor, in cazul operatiei de reevaluare … toata explicatia ...

 

Diferente favorabile de curs valutar

pentru datorii, cand cursul la plata este mai mic decat cursul initial, pentru creante, cand cursul la incasare este mai mare … toata explicatia ...

 

Diferente nefavorabile de curs valutar

pentru datorii, cand cursul la plata este mai mare decat cursul initial, pentru creante, cand cursul la incasare este mai mic … toata explicatia ...

 

Discount

Procent – din valoarea nominala a unui bun vandut – cu care se micsoreaza valoarea efectiva de platit de catre cumparator. C … toata explicatia ...

 

Discount comercial

reducere sau diminuare acordata in cota procentuala … toata explicatia ...

 

Disponibilitati banesti

numerarul aflat in casieria unitatilor si in conturi la banci comerciale … toata explicatia ...

 

Dispozitia de livrare

document pentru eliberarea din magazie a produselor, marfurilor sau altor valori materiale destinate vanzarii; document justi … toata explicatia ...

 

Dispozitia de plata incasare catre casierie

dispozitie pentru casierie, in vederea achitarii in numerar a unor sume, potrivit dispozitiilor legale, inclusiv a avansurilo … toata explicatia ...

 

Distribuitorul

operatorul economic din lantul de distributie, a carui activitate profesionala nu afecteaza caracteristicile produsului … toata explicatia ...

 

Diurna

indemnizatie platita cuiva pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare in alta localitate in interes de serviciu … toata explicatia ...

 

Dividend

parte a profitului net al unei societati care este distribuita detinatorilor de actiuni sau parti sociale Cota-parte din prof … toata explicatia ...

 

Dividende reale

suma distribuita actionarilor ca parte din profitul real al societatii … toata explicatia ...

 

Divizare

operatiunea prin care o societate, in momentul si ca efect al dizolvarii fara lichidare, isi transfera totalitatea activelor … toata explicatia ...

 

Dobanda

orice suma ce trebuie platita sau primita pentru utilizarea banilor, indiferent daca trebuie sa fie platita sau primita in ca … toata explicatia ...

 

Dobanda acumulata

In cazul unei tranzactii cu obligatiuni este dobanda care se acumuleaza de la data ultimei plati a dobanzii efectuate de catr … toata explicatia ...

 

Dobanda compusa

Dobinda primita de deponent fiind rezultata prin cumularea dobinzii simple plus dobinda calculata pe perioada care a depasit … toata explicatia ...

 

Dobanda simpla

Dobanda calculata doar pe baza investitiei initiale. Se calculeaza inmultind principalul cu rata anuala a dobanzii si cu numa … toata explicatia ...

 

Document cumulativ

document de centralizare a datelor din mai multe documente justificative care reflectă operaţiuni economice şi financiare de … toata explicatia ...

 

Document de insotire simplificat

model simplificat al documentului administrativ de insotire … toata explicatia ...

 

Document justificativ

document primar care probeaza legal o operatiune … toata explicatia ...

 

Documente centralizatoare

documente care se intocmesc pentru insumarea mai multor documente primare, de exemplu borderoul vanzarilor zilnice sau docume … toata explicatia ...

 

Documente cu regim special

documente tiparite, completate, folosite si pastrate conform unor dispozitii legale speciale. Ele sunt inseriate, numerotate … toata explicatia ...

 

Documente cumulative

documente de centralizare a datelor din mai multe documente justificative care reflectă operaţiuni economice şi financiare de … toata explicatia ...

 

Documente fara regim special

tipizate sau netipizate, se deosebesc de cele cu regim special prin aceea ca nu sunt strict socotite, nu trebuie justificate … toata explicatia ...

 

Documente primare

documente in care se consemneaza pentru prima data efectuarea unei singure operatii economice sau financiare … toata explicatia ...

 

Documentul administrativ de insotire

document obigatoriu de insotire a deplasarii produselor accizabile in regim suspensiv … toata explicatia ...

 

Documentul de provenienta materiale lemnoase

document care certifica localizarea sursei de unde au fost obtinute materialele lemnoase … toata explicatia ...

 

Donatie

contract prin care o persoana, numita donator, transfera irevocabil dreptul sau de proprietate asupra unuia sau mai multor bu … toata explicatia ...

 

Drept comercial

ramura a dreptului constituita din totalitatea normelor legale referitoare la relatiile sociale care iau nastere in procesul … toata explicatia ...

 

Drept de administrare

drept real principal, avand ca obiect bunurile din domeniul public si ca titulari regiile autonome, prefecturile, autoritatil … toata explicatia ...

 

Drept de autor

totalitatea drepturilor nepatrimoniale si patrimoniale recunoscute unei persoane ca urmare a elaborarii de catre aceasta si a … toata explicatia ...

 

Drept de creanta

Dreptul care apartine unei persoane(creditor), de a cere altei persoane(debitor) sa-si indeplineasca o obligatie: de a da sau … toata explicatia ...

 

Drept de gaj general

drept special conferit de lege ca garantie creditorilor chirografari, in temeiul principiului dupa care debitorul raspunde de … toata explicatia ...

 

Drept de preemptiune

dreptul unui detinator de actiuni comune, de a cumpara actiuni comune dintr-o emisiune noua la pretul de subscriere, inainte … toata explicatia ...

 

Drept de preferinta

facultatea pe care dreptul real accesoriu unui drept de creanta o confera titularului sau de a avea prioritate fata de toti c … toata explicatia ...

 

Drept de proprietate

acel drept real care confera titularului atributele de posesie, folosinta si dispozitie asupra unui bun, atribute pe care num … toata explicatia ...

 

Drept de subscriere

instrument financiar transferabil prin care un detinator de actiuni comune isi poate exercita dreptul de preemptiune - dreptu … toata explicatia ...

 

Drept de suita

dreptul acordat de lege autorului unei opere de arta plastica de a primi o cota de 5% din pretul de revanzare al operei respe … toata explicatia ...

 

Drepturi de export

potrivit codului vamal sunt considerate drepturi de export: a) taxele vamale si taxele cu efect echivalent cu al taxelor vama … toata explicatia ...

 

Drepturi salariale

totalitatea drepturilor banesti ce se cuvin ca urmare a muncii prestate intr-o anumita perioada (salariu realizat, sporuri, i … toata explicatia ...

 

Due diligence

Consultarea si colaborarea stransa dinte emitentul unui instrument financiar si distribuitorul (underwriter) emisiunii cu asi … toata explicatia ...

 

Durata de viata utila

1). reprezinta perioada in cadrul careia se estimeaza ca intreprinderea va utiliza activul amortizabil in conditiile normale; … toata explicatia ...

 

Durata medie de incasare a clientilor

Numarul de zile scurse intre momentul vanzarii si momentul primirii efective a banilor aferenti acesteia. … toata explicatia ...

Ebitda

castiguri inainte de dobanzi, impozite, depreciere si amortizare. Este un indicator al performantelor financiare ale unei com … toata explicatia ...

 

Economia de piata

sistemul social al diviziunii muncii bazat pe proprietatea privata asupra mijloacelor de productie. Este un sistem cooperativ … toata explicatia ...

 

Economist

persoana cu studii economice superioare, specializata in stiintele economice … toata explicatia ...

 

Ecotaxa

taxa in valoare de 0,2 lei/bucata pentru pungile de tip sacosa - banana, cu maner aplicat, sau maieu - din materiale care nu … toata explicatia ...

 

Ecovaloarea

contributia („timbrul verde”) reprezentand costurile pentru colectarea si reciclarea deseurilor de echipamente electrice si e … toata explicatia ...

 

Efect de comert

Inscris negociabil care constata o creanta de o valoare determinata, platibila imediat sau intr-un termen scurt(tratata, bile … toata explicatia ...

 

Eficienta economica

eficacitate economica determinata matematic prin raportul dintre veniturile si cheltuielile stabilite pt. o perioada de timp … toata explicatia ...

 

Eliberare pentru consum

reprezinta: a). orice iesire, inclusiv ocazionala, a produselor accizabile din regimul suspensiv; b) orice productie, inclusi … toata explicatia ...

 

Eligibil

Sunt criterii si conditii ce trebuiesc indeplinite (sau nu) de persoana care solicita un imprumut/credit. … toata explicatia ...

 

Eligibilitatea proiectului

Conditii obligatorii pe care trebuie sa le indeplineasca un proiect pentru a avea dreptul de a participa la o licitatie in ve … toata explicatia ...

 

Emblema

element complementar si facultativ pentru identificarea si individualizarea comerciantului, deosebind un comert de alt comert … toata explicatia ...

 

Emisiune

operatiune de punere in circulatie a banilor si hartiilor de valoare de catre institutii specializate … toata explicatia ...

 

Emisiune de obligatiuni

obligatiuni vandute conform unui contract si care au o singura data a scadentei. obligatiunile aceleiasi emisiuni pot avea in … toata explicatia ...

 

Emitent

Societatea pe actiuni, banca, etc., care emite in mod legal, bancnote sau hirtii de valoare, in vederea procurarii capitalulu … toata explicatia ...

 

Emiterea facturilor in forma electronica

operatiunea de intocmire, semnare electronica si marcare temporala a facturilor in forma electronica utilizand un sistem info … toata explicatia ...

 

Eroare

greseala neintentionata din situatiile financiare, aparuta inclusiv prin omiterea unei valori sau a nepublicarii acesteia. (a … toata explicatia ...

 

Erori din perioadele anterioare

erorile din perioadele anterioare sunt omisiuni şi declaraţii eronate cuprinse în situaţiile financiare ale entităţii pentru … toata explicatia ...

 

Evaluare

Analiza modului de desfasurare a unor activitati sau a unui proiect, a modului in care au fost indeplinite obiectivele stabil … toata explicatia ...

 

Evaluarea separata a elementelor de activ si de pasiv

principiu contabil: in vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant, se va determina separat val … toata explicatia ...

 

Evaziunea fiscala

sustragerea prin orice mijloace,in intregime sau in parte, de la plata impozitelor, taxelor si a altor sume datorate bugetulu … toata explicatia ...

 

Evenimente ulterioare

standardul internaţional de contabilitate ias 10 „evenimente ulterioare datei bilantului” se refera la tratamentul aplicat in … toata explicatia ...

 

Excedent

Situatie contrara deficitului sau penuriei; sold contabil sau diferenta care exprima un surplus al resurselor fata de nevoi … toata explicatia ...

 

Excedent brut de exploatare

Diferenta dintre valoarea adaugata, pe de o parte, si impozitele, taxele si cheltuielile de personal, pe de alta parte. … toata explicatia ...

 

Excedent brut din exploatare (ebe)

acest indicator masoara eficacitatea capitalului economic. altfel spus, reprezinta valoarea adaugata de capitalul economic. v … toata explicatia ...

 

Excedent bugetar

surplusul veniturilor peste cheltuielile bugetului public … toata explicatia ...

 

Excedent net din exploatare

excedent brut de exploatare, mai putin amortismentele si provizioanele de exploatare … toata explicatia ...

 

Executia bugetara

activitatea de incasare a veniturilor bugetare si de efectuare a platii cheltuielilor aprobate prin buget … toata explicatia ...

 

Executia de casa a bugetului

complex de operatiuni care se refera la incasarea veniturilor si plata cheltuielilor bugetare … toata explicatia ...

 

Exercitiu financiar

perioada cuprinsa intre 01.01 si 31.12 a unui an caledaristic cu exceptia primului an de activitate, cind aceasta incepe la d … toata explicatia ...

 

Exercitiul bugetar

perioada egala cu anul bugetar pentru care se elaboreaza, se aproba, se executa si se raporteaza bugetul … toata explicatia ...

 

Exigibilitate

calitate a unei creante sau a unei obligatii de a i se putea pretinde executarea, chiar silita daca este nevoie … toata explicatia ...

 

Exigibilitatea

reprezinta data la care autoritatea fiscala devine indreptatita, in baza legii, sa solicite plata de catre persoanele obligat … toata explicatia ...

 

Expert contabil

Persoana care a dobandit aceasta calitate potrivit legii si care are competenta profesionala de a verifica si de a aprecia mo … toata explicatia ...

 

Expertiza contabila

mijloc de proba utilizabil in rezolvarea unor cauze care necesita cunostiinte de stricta specialitate, efectuate de experti c … toata explicatia ...

 

Expertiza contabila extrajudiciara

expertiza contabila efectuata in afara procedurilor procesului de justitie Activitate desfasurata de catre un persoanal autor … toata explicatia ...

 

Expertiza contabila judiciara

expertiza contabila dispusa din oficiu sau acceptata la cererea partilor in fazele de instrumentare si de judecata in cauze c … toata explicatia ...

 

Expertiza tehnica

Cunoastere extinsa si aprofundata a unor probleme cu caracter tehnic. … toata explicatia ...

 

Expertize contabile

vezi expertiza contabila … toata explicatia ...

 

Export

Operatiune comerciala de vanzare a unor bunuri materiale si/sau servicii catre persoane fizice sau juridice dintr-o alta tara … toata explicatia ...

 

Exportator

1. persoana fizica sau persoana juridica ce desfasoara activitate de export. In schimburile comerciale internationale, export … toata explicatia ...

 

Expunerea

orice risc al unei banci, efectiv sau potential, care trebuie evidentiat in bilant si/sau in afara bilantului si care decurge … toata explicatia ...

 

Extras de cont

serveste la comunicarea si solicitarea de la debitor a sumelor pretinse, ramase neachitate, provenite din relatii economico-f … toata explicatia ...

Facilitate fiscala

metoda folosita de catre investitori in mod legal pentru a evita sau a reduce obligatiile fiscale … toata explicatia ...

 

Factoring

Contract incheiat intre o parte denumita aderent, furnizoare de marfuri sau prestatoare de servicii, si o societate bancara s … toata explicatia ...

 

Factura

document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde: denumi … toata explicatia ...

 

Factura centralizatoare

factura emisa pentru mai multe livrari separate de bunuri sau prestari separate de servicii … toata explicatia ...

 

Factura fiscala

formular cu regim special de inseriere si numerotare ce serveste ca : document pe baza caruia se intocmeste instrumentul de d … toata explicatia ...

 

Factura fiscala de executare silita

document pe baza caruia se intocmeste instrumentul de decontare a bunurilor supuse executarii silite; document de insotire a … toata explicatia ...

 

Factura in forma electronica

documentul in forma electronica ce caracterizeaza in mod unic si neechivoc schimbul sau vanzarea de bunuri sau servicii, semn … toata explicatia ...

 

Factura proforma

este o forma de prefacturare fara obligatia platii … toata explicatia ...

 

Facturare

operatiune de emitere a facturii pentru livrare de bunuri sau o prestare de servicii … toata explicatia ...

 

Faliment

Stare de insolvabilitate a unei persoane fizice sau juridice; cu alte cuvinte, incapacitatea acesteia de a-si plati datoriile … toata explicatia ...

 

Falsul in declaratii

infractiune care face parte din grupul infractiunilor de fals care consta in declararea necorespunzatoare adevarului, facuta … toata explicatia ...

 

Falsul intelectual

infractiune care face parte din grupul infractiunilor de fals, reglementate de codul penal, partea speciala si consta in fals … toata explicatia ...

 

Fapt generator

faptul prin care sunt realizate conditiile legale necesare pentru exigibilitatea taxei … toata explicatia ...

 

Fezabilitate

Cuvintul se intilneste in expresia “studii de fezabilitate”, adica: studii asupra posibilitatilor tehnice de executie precum … toata explicatia ...

 

Fidejusiune

contract prin care o persoana (fidejusor) se obliga fata de creditorul altei persoane sa execute obligatia debitorului pentru … toata explicatia ...

 

Fiduciar

Persoana fizica (de exemplu, administratorul unui cont de investitii) sau companie (de exemplu, o banca) careia i se incredin … toata explicatia ...

 

Fifo (primul intrat/primul iesit)

metoda potrivit careia costul unitar de achizitie al primei intrari (lot) se atribuie primei iesiri. Dupa epuizarea primului … toata explicatia ...

 

Filiala

Unitate aparte, juridic dependenta de banca(in unele tari – independenta juridic), ce desfasoara toate tipurile de activitati … toata explicatia ...

 

Finantare

Operatie de punere la dispozitia persoanelor juridice sau fizice a unor fonduri banesti din anumite resurse si in conditii bi … toata explicatia ...

 

Finantare nerambursabila

Suma acordata cu titlu nerambursabil in scopul desfasurarii anumitor activitati din cadrul unui proiect agreat de finantator. … toata explicatia ...

 

Finante

totalitate a mijloacelor banesti de care dispune un stat. … toata explicatia ...

 

Firma

element obligatoriu de identificare si individualizare a comerciantilor … toata explicatia ...

 

Fisa de cont analitic pentru cheltuieli efective de productie

document de inregistrare in contabilitatea de gestiune a costurilor efective pe comenzi, produse sau semifabricate, obiect (s … toata explicatia ...

 

Fisa de cont pentru operatiuni diverse

serveste la tinerea contabilitatii analitice a conturilor de clienti, debitori, furnizori, creditori etc si la tinerea contab … toata explicatia ...

 

Fisa de evidenta a materialelor de natura obiectelor de inventar

document de evidenta a materialelor de natura obiectelor de inventar, a echipamentului si materialelor de protectie date in f … toata explicatia ...

 

Fisa de magazie

document de evidenta la locul de depozitare a intrarilor, iesirilor si stocurilor bunurilor, cu una sau cu doua unitati de ma … toata explicatia ...

 

Fisa de operatiuni bugetare

serveste ca document pentru evidenta analitica astfel: la institutiile publice finantate de la buget: - pentru evidenta credi … toata explicatia ...

 

Fisa fiscala

fisa in care sunt cuprinse informatiile referitoare la calculul impozitului pe veniturile din salarii. se elibereaza obligato … toata explicatia ...

 

Fisa limita de consum

document de stabilire a cantitatii limita dintr-un material sau pentru mai multe materiale necesare executarii unui produs (c … toata explicatia ...

 

Fisa mijlocului fix

document pentru evidenaa analitica a mijloacelor fixe … toata explicatia ...

 

Fisa post

document, anexat la contractul individual de munca, ce cuprinde, in detaliu, responsabilitatile postului, calificarile persoa … toata explicatia ...

 

Fiscalitate

sistem de percepere a impozitelor si taxelor prin FISC,totalitatea obligatiilor fiscale ale unei persoane fizice sau juridice … toata explicatia ...

 

Flux de numerar

vezi cash flow … toata explicatia ...

 

Fond de amortizare

1) Fond de amortizare. Fond constituit printr-o serie de plati anuale facute din veniturile curente ale emitentului intr-un c … toata explicatia ...

 

Fond de pensii ocupationale

fond de pensii ocupationale desemneaza fondurile acumulate intr-o perioada de mai multi ani din contributiile participantilor … toata explicatia ...

 

Fond de rulment

reprezinta sursa permanenta de finantare a intreprinderii. se determina: a). diferenta din capitalul permanent si activele im … toata explicatia ...

 

Fond deschis

Schema complexa de organism de plasament colectiv in instrumente financiare transferabile si alte tipuri de active financiare … toata explicatia ...

 

Fond inchis de investitii

(1) Fond tranzactionat la bursa a carui emisiune de unitati de fond este determinata. Astfel, spre deosebire de fondurile des … toata explicatia ...

 

Fond investitii

Comasarea resurselor financiare ale mai multor investitori in vederea atingerii unui scop comun. De exemplu, membrii unui clu … toata explicatia ...

 

Fonduri circulante

Fondurile de productie care se consuma in intregime, intr-un singur ciclu de productie, a caror valoare se transmite in intre … toata explicatia ...

 

Fonduri speciale publice

venituri publice constituite prin legi speciale prin care se stabilesc si destinatiile acestora … toata explicatia ...

 

Fondurile publice

sume alocate din: a) bugetul de stat; b) bugetul asigurarilor sociale de stat; c) bugetele fondurilor speciale; d) bugetul tr … toata explicatia ...

 

Forfetarea

contract prin care un vanzator sau prestator de servicii isi vinde creantele pe care le are fata de un cumparator sau benefic … toata explicatia ...

 

Franciza

un sistem de comercializare a produselor, serviciilor sau tehnologiilor, bazat pe o colaborare stransa si continua intre pers … toata explicatia ...

 

Franco

comert in cadrul caruia toate chelt. de incarcare, transport, asigurare, etc. sunt cuprinse in pretul marfii … toata explicatia ...

 

Franco depozit

~beneficiar: transportul intra in sarcina furnizorului iar ~furnizor: transportul intra in sarcina beneficiarului … toata explicatia ...

 

Frauda

inducere in eroare, inselaciune, act de rea-credinta savarsit sprea a realiza un profit material prin atingere adusa drepturi … toata explicatia ...

 

Frauda fiscala

omisiunea de declaratii facute la termenele legale … toata explicatia ...

 

Fraudarea creditorilor

incheierea unor acte ori savarsirea unor fapte juridice de catre debitor, prin care sunt prejudiciate interesele creditorului … toata explicatia ...

 

Functia

activitatea desfasurata de o persoana intr-o ierarhie functionala de conducere sau executie … toata explicatia ...

 

Furnizorul de servicii de facturare electronica

persoana fizica sau juridica care emite, transmite sau converteste facturi, bonuri sau chitante in forma electronica, in nume … toata explicatia ...

 

Fuziune

operatiunea prin care: a) una sau mai multe societati, in momentul si ca efect al dizolvarii fara lichidare, isi transfera to … toata explicatia ...

 

Gaj

Activ financiar, cum ar fi un instrument financiar sau o polita de asigurare de viata cu valoare de rascumparare, apartinand … toata explicatia ...

 

Gaj cu deposedare

Bunul/bunurile mobile sunt incredintate in custodie creditorului, pana la stingerea fata de acesta a tuturor obligatiilor … toata explicatia ...

 

Gaj fara deposedare

Prin care debitorul/girantul sau garanteaza plata unei datorii cu bunuri mobile, insa fara a le remite creditorului; acestea … toata explicatia ...

 

Garant

Persoana fizica sau juridica ce garanteaza cu veniturile sau cu averea sa obligatiile unui debitor fata de un creditor … toata explicatia ...

 

Garantie

Mijloc legal prin care se asigura executarea unei obligatii prin afectarea unor valori materiale ale debitorului care sa aper … toata explicatia ...

 

Garantie bancara

Girul dat de o banca pentru un client al sau cu scopul obtinerii de catre acesta a unui credit de la o terta persoana … toata explicatia ...

 

Gestionar

Angajat al agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice care are ca atributii principale de serviciu primirea … toata explicatia ...

 

Gestiune

Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare, folosire s … toata explicatia ...

 

Gestiune frauduloasa

Constituie pricinuirea de pagube cu rea-credinta unei persoane cu ocazia administrarii sau conservarii bunurilor acesteia, de … toata explicatia ...

 

Ghiseul virtual de plati

Reprezinta sistemul informatic de utilitate publica, parte a sistemului e-guvernare, prin intermediul caruia persoanele fizic … toata explicatia ...

 

Girant

Acea persoana care garanteaza cu bunurile sau veniturile sale pe beneficiarul unui credit bancar, asigurand ca in cazul in ca … toata explicatia ...

 

Goodwill fond comercial

Buna reputatie a unei companii, care poate fi calculata ca parte a activului unei companii, in mod separat de valoarea active … toata explicatia ...

 

Grad de indatorare

Indicator financiar, exprimat sub forma de raport intre obligatiile pe termen mediu si lung, fata de capitalurile permanente … toata explicatia ...

 

Grad de lichiditate

Exprima usurinta cu care un activ poate fi trans-format in bani. Cel mai lichid activ este reprezentat de banii de care firma … toata explicatia ...

 

Grant

Suma de bani acordata sub forma de finantare nerambursabila pentru un anumit proiect, in scopul promovarii unei politici a Un … toata explicatia ...

 

Greva

Incetarea voluntara si colectiva a lucrului de catre salariati … toata explicatia ...

 

Hartie de valoare

Inscris care atesta posesia asupra unui capital investit in formarea unei societati sau acordarea unui imprumut si care da dr … toata explicatia ...

 

Hartii de valoare

Inscrisuri care atesta posesia asupra unui capital investit in formarea unei societati sau acordarea unui imprumut si care da … toata explicatia ...

 

Hiperinflatie

Dezechilibru profund intre masa baneasca aflata in circulatie si volumul bunurilor si serviciilor produse in cadrul economiei … toata explicatia ...

 

Holdingul financiar

O societate-mama, institutie financiara ale carei filiale sunt exclusiv institutii de credit sau sunt in principal institutii … toata explicatia ...

 

Home banking

Sistem de derulare a operatiunilor bancare care se bazeaza pe conexiunea intre computerul aflat la domiciliul sau sediul clie … toata explicatia ...

 

Hotarare

Act adoptat de organele de stat, instantele judecatoresti sau alte organe cu aprobarea majoritatii membrilor prezenti; hotara … toata explicatia ...

 

Ias

IAS - international accounting standards = standarde internationale de contabilitate… toata explicatia ...

 

Identificarea specifica a costului

Presupune atribuirea costurilor specifice elementelor identificabile ale stocurilor. acest tratament contabil este adecvat p… toata explicatia ...

 

Imobilizare necorporala

Sumele cheltuite in legatura cu infiintarea (fondarea) societatii comerciale, precum si cu restructurarea societatii si care… toata explicatia ...

 

Imobilizari corporale

Imobilizarile corporale sunt active care: a) sunt detinute de o persoana juridica pentru a fi utilizate in productia proprie… toata explicatia ...

 

Import

Latura a activitatii de comert exterior si cooperare internationala, care consta in totalitatea operatiilor de achizitionare… toata explicatia ...

 

Impozit

Reprezinta prelevarea unei parti din veniturile si/sau averea persoanelor la dispozitia statului in vederea constituirii res… toata explicatia ...

 

Impozit dividende

Impozit care se retine in cota legala asupra dividendelor brute cuvenite actionarilor sau asociatilor din profitul net repar… toata explicatia ...

 

Impozit final

Impozitul stabilit asupra categoriilor de venit impuse separat si care nu se includ in venitul anual global impozabil. … toata explicatia ...

 

Impozit pe cladiri

Impozit datorat de orice persoana care are in proprietate o cladire situata in romania, exceptand cazul in care in se preved… toata explicatia ...

 

Impozit pe dividende

Impozit care se retine in cota legala asupra dividendelor brute cuvenite actionarilor sau asociatilor din profitul net repar… toata explicatia ...

 

Impozit pe mijloacele de transport

Impozit datorat de orice persoana care are in proprietate un mijloc de transport care trebuie inmatriculat in romania , exce… toata explicatia ...

 

Impozit pe profit

Impozit aplicat asupra profitului impozabil obtinut din orice sursa, atat din romania, cat si din strainatate de contribuabi… toata explicatia ...

 

Impozit pe spectacole

Impozit datorat de orice persoana care organizeaza o manifestare artistica, o competitie sportiva sau alta activitate distra… toata explicatia ...

 

Impozit pe teren

Impozit datorat de orice persoana care are in proprietate teren situat in romania, exceptand cazurile in care se prevede alt… toata explicatia ...

 

Impozit pe venit global

Suma datorata de o persoana fizica pentru veniturile realizate intr-un an fiscal, determinata prin aplicarea cotelor de impu… toata explicatia ...

 

Impozite directe

Sunt acele venituri bugetare caracterizate prin faptul ca sunt datorate, platite si suportate de catre una si aceeasi persoa… toata explicatia ...

 

Impozite indirecte

Platitorii nu sunt dinainte cunoscuti datorita faptului ca ele sunt incluse in pretul marfurilor si se incaseaza odata cu vi… toata explicatia ...

 

Imprumut

Contract care o persoana obtine/transmite cu titlu temporar, dreptul de a folosi sau de a dispune de o suma de bani… toata explicatia ...

 

Impunere

Activitatea desfasurata de organele financiare pt. stabilirea si comunicarea impozitelor datorate intr-un interval de timp. … toata explicatia ...

 

Inchiriere

A da sau a lua in folosinta temporara un anumit bun in schimbul unor plati periodice (chirie). … toata explicatia ...

 

Incidenta legii

Aplicarea normelor juridice la fapte ori situatii concrete… toata explicatia ...

 

Incidentul de plata

Neindeplinirea intocmai si la timp a obligatiilor participantilor, inaintea sau in timpul procesului de decontare a instrume… toata explicatia ...

 

Indemnizatia de maternitate

Indemnizatia acordata asiguratelor pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in sistemul de asigurari… toata explicatia ...

 

Indemnizatia de risc maternal

Indemnizatia de care beneficiaza salariata gravida, salariata care a nascut recent, salariata care alapteaza pe perioada con… toata explicatia ...

 

Indemnizatia de somaj

O compensatie partiala a veniturilor asiguratului ca urmare a pierderii locului de munca sau a veniturilor absolventilor ins… toata explicatia ...

 

Indemnizatia pentru carantina

Indemnizatia pentru concediul acordat asiguratilor pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in siste… toata explicatia ...

 

Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca

1. indemnizatia pe perioada in care asiguratii se afla in incapacitate temporara de munca in urma unui accident de munca sau… toata explicatia ...

 

Indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav

Indemnizatia acordata asiguratilor pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in sistemul de asigurari… toata explicatia ...

 

Indemnizatia pentru reducerea timpului de munca

1. indemnizatie acordata asiguratilor care nu mai pot realiza durata normala de munca ca urmare a unor afectiuni cauzate de … toata explicatia ...

 

Indemnizatia pentru trecerea temporara in alt loc de munca

Indemnizatie primita de asiguratii, care datorita unei boli profesionale sau unui accident de munca, nu isi mai pot desfasur… toata explicatia ...

 

Indemnizatie

(1) Suma de bani platita unei persoane fizice in plus fata de salariu, pentru o munca prestata in plus sau de o calitate sup… toata explicatia ...

 

Indemnizatie de somaj

O compensatie partiala a veniturilor asiguratului ca urmare a pierderii locului de munca sau a veniturilor absolventilor ins… toata explicatia ...

 

Independenta exercitiului

Presupune luarea în considerare a tuturor veniturilor şi cheltuielilor corespunzatoare exercitiului financiar pentru care se… toata explicatia ...

 

Indicator

Expresie numerica cu ajutorul careia se caracterizeaza cantitativ un fenomen financiar-economic din toate punctele de vedere… toata explicatia ...

 

Indicator macroeconomic

Reprezinta un indicator din ramura stiintei economice, care studiaza relatiile economice la nivelul economiei nationale … toata explicatia ...

 

Indicatori

Expresie numerica cu ajutorul careia se caracterizeaza cantitativ un fenomen social-economic din punct de vedere al legaturi… toata explicatia ...

 

Indicatorul de lichiditate

Indicatorul de lichiditate (atat cel curect cat si cel imediat) arata da cate ori se acopera datoriile curente din activele … toata explicatia ...

 

Indicatorul gradului de indatorare

Este un indicator de risc care arata cat la suta este indatorata societatea in raport cu intregul capital atat cel propriu c… toata explicatia ...

 

Indicatorul lichiditate

Indicatorul de lichiditate (atat cel curect cat si cel imediat) arata da cate ori se acopera datoriile curente din activele … toata explicatia ...

 

Insolvabilitatea

Situatia in care se afla un debitor ce nu poate satisface platile datorate creditorilor, la un moment dat … toata explicatia ...

 

Inspectorul de compensare

Persoana care reprezinta persoana juridica ce solicita serviciului de compensare sa ii presteze activitati in vederea co… toata explicatia ...

 

Institutia emitenta de moneda electronica

persoana juridica emitenta de mijloace de plata in forma de moneda electronica… toata explicatia ...

 

Institutia financiara

o entitate, alta decat o institutie de credit, al carei obiect principal de activitate consta in dobandirea de participatii … toata explicatia ...

 

Instrument de plata

Numerar si substitute de numerar, document, inscris, titlu de credit exprimat intr-o valuta si utilizat in operatiunile de e… toata explicatia ...

 

Instrumente de trezorerie

titlurile de valoare achizitionate cu scopul protejarii disponibilitatilor banesti sau al realizarii unor operatiuni specula… toata explicatia ...

 

Instrumente financiare

reprezinta titluri negociabile, tranzactionabile pe o piata reglementata, care confera detinatorilor lor drepturi patrimonia… toata explicatia ...

 

Intangibilitatea bilantului de deschidere

principiu contabil care presupune ca bilantul de deschidere al unui exercitiu trebuie sa corespunda bilantului de inchidere … toata explicatia ...

 

Interdictia bancara

regimul impus de banca unui titular de cont prin care se interzice acestuia emiterea de cecuri pe o perioada de un an, confo… toata explicatia ...

 

Intermediar

persoana care mijloceste afaceri comerciale; samsar; comisionar… toata explicatia ...

 

Intermedierea comercializarii materialelor lemnoase

cumpararea de catre un intermediar in vederea revanzarii si revanzarea materialelor lemnoase, fara ca acesta sa detina depoz… toata explicatia ...

 

Intracomunitar

activitate, actiune, operatiune desfasurata in interiorul Comunitatii Europene … toata explicatia ...

 

Intracomunitare

referinta la relatiile economice intre cel putin doua state membre UE … toata explicatia ...

 

Intrastat

numele data sistemului de colectare a datelor statistice privind comertul cu bunurile intre tarile din ue.… toata explicatia ...

 

Intreprindere mica

din pct de vedere al tva: persoana impozabila care aplica regimul special de scutire de tva… toata explicatia ...

 

Intreprinderea familiala

intreprinderea economica, fara personalitate juridica, organizata de un intreprinzator persoana fizica impreuna cu familia s… toata explicatia ...

 

Intreprinderea individuala

intreprinderea economica, fara personalitate juridica, organizata de un intreprinzator persoana fizica… toata explicatia ...

 

Intreprinderi mici

intreprinderi care au intre 10 si 49 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pa… toata explicatia ...

 

Intreprinderi mici si mijlocii - imm

acele intreprinderi care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: a) au un numar mediu anual de salariati mai mic de 250;… toata explicatia ...

 

Intreprinderi mijlocii

intreprinderi care au intre 50 si 249 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane euro,… toata explicatia ...

 

Inventar

Document care cuprinde enumerarea si descrierea existentei cantitative si valorice a mijloacelor pe care le poseda, le are i… toata explicatia ...

 

Inventar intermitent

In contabilitate, inventarul intermitent consta in stabilirea iesirilor si inregistrarea lor in contabilitate pe baza invent… toata explicatia ...

 

Inventar permanent

In conditiile folosirii in contabilitate a inventarului permanent, se inregistreaza toate operatiile de intrare si iesire, c… toata explicatia ...

 

Inventarierea

actiunea de constatare faptica, la o anumita data, a existentei elementelor patrimoniale ale unitatii, din punct de vedere c… toata explicatia ...

 

Inventarierile anuale

sunt obligatoriu de efectuat inainte de inchiderea conturilor si intocmirea bilantului. Sunt lucrari complexe care necesita … toata explicatia ...

 

Inventarierile generale

cuprind toate elementele patrimoniale aflate in patrimoniul unei unitati. Pentru asigurarea imaginii fidele furnizate de cat… toata explicatia ...

 

Inventarierile partiale

cuprind numai unele elemente patrimoniale (materiale, marfuri, produse) sau numai unele gestiuni din unitatea respectiva. In… toata explicatia ...

 

Inventarierile periodice

se efectueaza conform unei planificari proprii intocmita de catre fiecare unitate patrimoniala. Frecventa acestor inventarie… toata explicatia ...

 

Inventarierile prin sondaj

cuprind numai unele sortimente sau numai unele bunuri dintr-o gestiune. Daca la inventarierile prin sondaj se constata nereg… toata explicatia ...

 

Inventarierile totale

se extind asupra tuturor sortimentelor care formeaza un element patrimonial (sortimente de materiale, sortimente de produse)… toata explicatia ...

 

Investitie

Schimbarea unei sume de bani existente si disponibile cu speranta obtinerii in viitor a unor venituri mai mari, dar probabil… toata explicatia ...

 

Investitii (imobilizarile) financiare

plasamentele de capital, p eo perioada mai mare de un an, ale unei societati comerciale,care participa in acest fel la const… toata explicatia ...

 

Investitii pe termen lung

investitii pentru care se intenţioneaza detinerea pe mai multi ani si care nu vor fi vandute în viitorul apropiat… toata explicatia ...

 

Investitiile

totalitatea cheltuielilor prin care se achizitioneaza, se construiesc sau se confectioneaza mijloace fixe noi. … toata explicatia ...

 

Investitor

Persoana care cumpara active financiare cu scopul de a obtine profit. Spre deosebire de un speculator, care este dispus sa s… toata explicatia ...

 

Invoice

reprezinta un document pe baza caruia se intocmeste instrumentul de decontare a produselor si marfurilor livrate, a lucraril… toata explicatia ...

 

Ipoteca

Garantie imobiliara care consta intr-un drept real, accesoriu al creditorului, constituit asupra bunurilor imobile apartinan… toata explicatia ...

 

Joint venture

Acord contractual prin care mai multe persoane convin sa realizeze o activitate economica supusa unui control conjugat (conc… toata explicatia ...

 

Jurisdictie

Competenta de a judeca a instantelor judecatoresti sau a organelor care au competenta de a judeca pricini de aceeasi categor… toata explicatia ...

 

Jurnal contabil

Registru contabil unde se inregistreaza cronologic si sistematic miscarile patromoniului … toata explicatia ...

 

Jurnal pentru cumparari

Jurnal auxiliar pentru inregistrarea achizitiilor de bunuri si servicii; document de stabilire lunara sau trimestriala, dupa… toata explicatia ...

 

Jurnal pentru vanzari

Jurnal auxiliar pentru inregistrarea livrarilor de bunuri si/sau a prestarilor de servicii; document de stabilire lunara sau… toata explicatia ...

 

Jurnal privind consumurile si alte iesiri de stocuri

Jurnal auxiliar pentru inregistrarea lunara a operatiunilor in creditul conturilor de stocuri la unitatile care aplica forma… toata explicatia ...

 

Jurnal privind decontarile cu furnizorii

Jurnal auxiliar pentru inregistrarea operatiunilor privind decontarile cu furnizorii pentru materiale, marfuri, lucrari exec… toata explicatia ...

 

Jurnal privind operatiunile de casa si banca

Jurnal auxiliar pentru inregistrarea operatiunilor cu mijloace banesti la unitatile care aplica forma de inregistrare "pe ju… toata explicatia ...

 

Jurnal privind operatiunile diverse

Jurnal auxiliar pentru inregistrarea operatiunilor in creditul conturilor fara dezvoltare analitica sau a caror dezvoltare s… toata explicatia ...

 

Jurnal privind salariile

Jurnal auxiliar pentru inregistrarea lunara a operatiunilor in creditul conturilor privind salariile, contributia pentru asi… toata explicatia ...

 

Jurnale

Documente in care se consemneaza operatiuni zilnice (ex.jurnal de casa) … toata explicatia ...

 

Jurnale de tva

Documente obligatorii de tinere a evidentei operatiunilor impozabile, in scopuri de tva astfel incit sa se poate determina b… toata explicatia ...

 

Know-how

Orice informatie cu privire la o experienta industriala, comerciala sau stiintifica care este necesara pentru fabricarea … toata explicatia ...

 

Lease-back

Varietate a contractului de leasing exprimand pe plan juridic operatia complexa in cadrul careia calitatile de vanzator si … toata explicatia ...

 

Leasing financiar

Orice contract de leasing care indeplineste cel putin una dintre urmatoarele conditii: a) riscurile si beneficiile dreptului… toata explicatia ...

 

Leasing operational

Orice contract de leasing incheiat intre locator si locatar, care transfera locatarului riscurile si beneficiile dreptului … toata explicatia ...

 

Legaturile stranse

Relatiile existente intre doua ori mai multe persoane fizice si/sau juridice aflate în una dintre urmatoarele situatii: … toata explicatia ...

 

Lege

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme … toata explicatia ...

 

Legea bugetara anuala

Lege care prevede si autorizeaza pentru fiecare an bugetar veniturile si cheltuielile bugetare, precum si reglementari … toata explicatia ...

 

Lemnul ecarisat

Lemn obtinut prin cioplirea sau ferastruirea pe cel putin o fata a lemnului rotund… toata explicatia ...

 

Lemnul prelucrat sau semifabricat

Sortiment obtinut prin operatii de retezare si/sau spintecare a lemnului rotund, a bustenilor, a lemnului ecarisat, a … toata explicatia ...

 

Licenta comerciala

Aprobarea speciala de a importa sau exporta anumite marfuri, data de organele de stat unor persoane fizice sau juridice… toata explicatia ...

 

Licenta economica

Contractul prin care posesorul unui brevet de inventie acorda dreptul de utilizare si de valorificare a acestuia unei … toata explicatia ...

 

Lichidare

Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia,  … toata explicatia ...

 

Lichidarea cheltuielilor publice

Faza in procesul executiei bugetare in care se verifica existenta angajamentelor, se determina sau se verifica realitatea … toata explicatia ...

 

Lichidator

Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale. Documentatia cuprinde inventar… toata explicatia ...

 

Lichiditate

Totalitatea banilor de care dispune o societate pentru a face platile la termen. Capacitatea unei firme de a-si onora … toata explicatia ...

 

Lichiditate imediata

Reflecta posibilitatea achitarii datoriilor pe termen scurt pe seama numerarului aflat in casierie , a disponibilitatilor … toata explicatia ...

 

Lichiditatea curenta

Lichiditatea curenta reflecta posibilitatea elementelor patrimoniale curente de a se transforma intr-un timp scurt in … toata explicatia ...

 

Lichiditatea imediata

Reflecta posibilitatea achitarii datoriilor pe termen scurt pe seama numerarului aflat in casierie , a disponibilitatilor … toata explicatia ...

 

Lichiditatea rapida

Lichiditatea rapida (testul acid) arata posibilitatea activelor circulante concretizate in creante si trezorerie de a … toata explicatia ...

 

Licitatie

Modalitate de vanzare a unui bun, marfi, creante, etc, facuta in public, dupa reguli speciale, avand drept rezultat … toata explicatia ...

 

Licitatie de proiecte

Procedura competitionala de acordare de fonduri nerambursabile pe baza de proiecte, derulata dupa reguli speciale, care are … toata explicatia ...

 

Lifo (ultimul intrat/primul iesit)

Pentru iesiri se atribuie costurile de achizitie in ordin inversa intrarilor. Primele cantitati iesite se evalueaza la … toata explicatia ...

 

Linie de credit

1. Suma a unui imprumut convenita intre o banca si clientul acesteia, ce urmeaza a fi trasa, de regula, in transe. … toata explicatia ...

 

Lista de avans chenzinal

Document pentru calculul drepturilor banesti cuvenite salariatilor ca avansuri chenzinale; document pentru retinerea prin … toata explicatia ...

 

Lista de inventariere

Document pentru inventarierea bunurilor aflate în gestiunile unitatii; document pentru stabilirea lipsurilor si plusurilor … toata explicatia ...

 

Lista zilnica alimente

Serveste la stabilirea meniurilor zilnice; calculul alocatiei de hrana si urmarirea incadrarii in nivelul acesteia; document… toata explicatia ...

 

Livrare

(1) La emisiunile noi de obligatiuni municipale, este transferarea instrumentelor financiare de credit de catre emitent … toata explicatia ...

 

Locuinta de serviciu

Conform Legii locuintei 114/1996, o locuinta care este "destinata functionarilor publici, angajatilor unir institutii sau … toata explicatia ...

 

Locutiune

Din punct de vedere lingvistic, grup de cuvinte, mai mult sau mai putin sudate intre ele, care au un inteles unitar si care … toata explicatia ...

 

Lot de facturi in forma electronica

Doua sau mai multe facturi in forma electronica, emise la momente de timp diferite si transmise catre beneficiari diferiti … toata explicatia ... 

Majorare capital social

Cresterea capitalului social prin aportul in bani sau natura al asociatilor/actionarilor sau a altor persoane care devin … toata explicatia ...

 

Majorarea capitalului social

Are loc pe calea emisiunilor de noi actiuni sau parti sociale, a aportului intreprinzatorilor, a fuziunilor si prin … toata explicatia ...

 

Management

Ansamblu de tehnici de organizare si de gestionare a intreprinderilor … toata explicatia ...

 

Mandat

Imputernicire oficiala (procura scrisa - power of attorney) din partea unui actionar al unei companii care mandateaza pe … toata explicatia ...

 

Mandatar

Persoana care este autorizata sa voteze in numele unui actionar.… toata explicatia ...

 

Marca comerciala

In general, este valoarea pe care o are numele (marca) unei companii, reputatia buna a acesteia privind relatiile cu clientii… toata explicatia ...

 

Marca de comert

Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile … toata explicatia ...

 

Marca temporala

Colectie de date in forma electronica, atasata in mod unic unui document electronic; ea certifica faptul ca anumite date … toata explicatia ...

 

Marfa

Bunul pe care entitatea il cumpara in vederea revanzarii sau produsul predat spre vanzare magazinelor proprii… toata explicatia ...

 

Marfurile

Bunurile pe care entitatea le cumpara in vederea revanzarii sau produsele predate spre vanzare magazinelor proprii… toata explicatia ...

 

Marja

Diferenta intre costul de vanzare si cel de productie … toata explicatia ...

 

Marja comerciala

Diferenta dintre pretul de vanzare si cel de cumparare al unei … toata explicatia ...

 

Marja profitului brut

Este raportul dintre profitul brut si vanzarile nete. Marja profitului brut este un indicator al capacitatii unei companii … toata explicatia ...

 

Marketing

Functie a intreprinderii legata de studiul pietei. Realizeaza o serie de studii si isi propune aplicarea unor metode de … toata explicatia ...

 

Masa monetara

Suma totala a banilor aflati, la un moment dat, in circulatie in economia unei tari.… toata explicatia ...

 

Masuri de simplificare

Din pdvd al tva: masuri care se aplica daca furnizorul, cat si beneficiarul sunt inregistrati in scopuri de tva. aceste … toata explicatia ...

 

Masurile de stimulare a ocuparii fortei de munca

Acele masuri care au ca scop sprijinirea persoanelor in cautarea unui loc de munca si, in mod deosebit, a somerilor pentru … toata explicatia ...

 

Materia prima

Bunurile care participa direct la fabricarea produselor si se regasesc in produsul finit integral sau partial, fie in starea… toata explicatia ...

 

Material consumabil

Materiale auxiliare, combustibili, materiale pentru ambalat, piese de schimb, seminte si materiale de plantat, furaje si alt… toata explicatia ...

 

Material lemnos

Lemnul rotund sau despicat de lucru, lemnul de foc, cheresteaua, precum si lemnul ecarisat ori cioplit si lemnul brut, … toata explicatia ...

 

Materiale consumabile

Materiale ce participa sau ajuta la desfasurarea procesului de productie sau, in general, de exploatare, fara a se regasi, … toata explicatia ...

 

Materiale lemnoase

Lemnul rotund sau despicat de lucru, lemnul de foc, cheresteaua, precum si lemnul ecarisat ori cioplit si lemnul brut, … toata explicatia ...

 

Materialele consumabile

Materiale auxiliare, combustibili, materiale pentru ambalat, piese de schimb, seminte si materiale de plantat, furaje si … toata explicatia ...

 

Materiile prime

Bunurile care participa direct la fabricarea produselor si se regasesc in produsul finit integral sau partial, fie in starea… toata explicatia ...

 

Mecanism financiar

Parte componenta a mecanismului de functionare a economiei nationale prin care statul actioneaza prin intermediul organelor … toata explicatia ...

 

Meseria

Complexul de cunostinte obtinute prin scolarizare si prin practica, necesare pentru executarea anumitor operatii de … toata explicatia ...

 

Metoda cantitativ-valorica

Consta in tinerea unei evidente cantitativ-valorice pe fiecare fel de marfa din cadrul gestiunilor si a unei evidente … toata explicatia ...

 

Metoda global-valorica

Consta in tinerea unei evidente global-valorice pe gestiuni si, daca este cazul, pe grupe de marfuri… toata explicatia ...

 

Metoda inventarului intermitent

Consta in faptul ca in cursul perioadei de gestiune, miscarile de stoc (intrari-iesiri) nu se inregistreaza prin conturile … toata explicatia ...

 

Metoda inventarului permanent

Consta in faptul ca, in cursul perioadei de gestiune, miscarile de stocuri se contabilizeaza prin debitarea si creditarea … toata explicatia ...

 

Metoda operativ-contabila

Se deosebeste de metoda fiselor prin aceea ca nu se mai deschid fise analitice de materiale in cadrul contabilitatii, … toata explicatia ...

 

Metode de amortizare

Exista urmatoarele metode de amortizare : metoda liniara, metoda degresiva, metoda accelerata. … toata explicatia ...

 

Microintreprindere

1. definitia data de Codul fiscal: persoana juridica romana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii, la data de  … toata explicatia ...

 

Mijloc fix amortizabil

Orice imobilizare corporala care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: a) este detinut si utilizat in productia, … toata explicatia ...

 

Minimis

Reprezinta un ajutor de stat care nu depaseste intr-o perioada determinata de timp plafonul prevazut de reglementarile … toata explicatia ...

 

Minuta

Document care consemneaza intelegeri cu caracter intermediar, de constatari provizorii, cu privire la probleme de mica … toata explicatia ...

 

Moneda de cont

Moneda creata la banci care serveste in primul rind, pentru viramente si alimetarea conturilor bancare, care poate fi … toata explicatia ...

 

Moneda electronica

Valoarea monetara reprezentand o creanta asupra emitentului, care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: a) este … toata explicatia ...

 

Moneda scripturala

Moneda de cont, grup de instrumente de decontari, transferuri si evidente contabile(cec, cambii, viramente, treceri in cont … toata explicatia ...

 

Monetar

Inventar al banilor sortati dupa valoare, pe cupluri si pe monede … toata explicatia ...

 

Monografie

Studiu stiintific care trateaza un subiect anumit din toate punctele de vedere… toata explicatia ...

 

Monopol

Situatie a unei piete pe care nu exista decat un singur vanzator monopolist care, data fiind absenta concurentei, detine o … toata explicatia ...

 

Mostra

Exemplar reprezentativ dintr-o anumita marfa, intalnit, de obicei, in comertul international cu produse industriale. Marfa … toata explicatia ...

 

Munca de noapte

Este munca prestata intre orele 22:00 si 06:00… toata explicatia ...

 

Munca fortata

(dupa codul muncii) munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat … toata explicatia ...

 

Navlosire

Totalitatea operatiilor de inchiriere a unei nave, care se materializeaza intr-un contract de navlosire cunoscut sub … toata explicatia ...

 

Navlu

Pretul pe care armatorul il pretinde navlositorului pentru transportul maritim sau fluvial, pe baza unui contract de… toata explicatia ...

 

Necesar de fond de rulment

Arata marimea activelor ciclice ce trebuie finantate din fondul de rulment. Se determina ca diferenta dintre activele de … toata explicatia ...

 

Necompensarea

Principiu contabil care presupune ca valorile elementelor ce reprezinta active nu pot fi compensate cu valori le elementelor… toata explicatia ...

 

Neglijenta in serviciu

Infractiune care face parte din grupul infractiunilor care aduc atingere unor activitati de interes public sau altor … toata explicatia ...

 

Negociabil

(1) Negociabil. In general, se refera la un activ care poate fi vandut unei alte parti in schimbul banilor sau care poate … toata explicatia ...

 

Negociere

Proces competitiv, desfasurat cel putin intre doi parteneri, care isi propun drept scop sa realizeze, prin convorbiri … toata explicatia ...

 

Neimpozabil

Ceea ce nu este supus impunerii, nu cade sub incidenta legii de impozit, fiind scutit de plata impozitului.… toata explicatia ...

 

Nerezident

Orice persoana fizica sau juridica care nu este persoana fizica rezidenta, vezi rezident pentru mai multe explicatii… toata explicatia ...

 

Nerezident valutar

Persoana fizica sau juridica straina, care opereaza pe piata valutara a statului respectiv, in anumite limite si conditii… toata explicatia ...

 

Nestocat

Nu se stocheaza ci se consuma imediat ce se procura materialele sau obiectele si au valori mici(de regula rechizite) … toata explicatia ...

 

Norma de consum

Forma de exprimare si de comensurare a nevoilor de consum productiv care reflecta cantitatea maxima de materii prime, … toata explicatia ...

 

Norma de igiena a muncii

Norma prin care sunt reglementate, din punct de vedere organizatoric, masurile sanitaro-igienice si curativo-profilactice ce… toata explicatia ...

 

Norma de munca

Exprima cantitatea de munca necesara pentru efectuarea operatiunilor sau lucrarilor de catre o persoana cu calificare … toata explicatia ...

 

Nota de contabilitate

Document justificativ de inregistrare in contabilitatea sintetica si analitica, de regula pentru operatiunile care nu au  … toata explicatia ...

 

Nota de debitare - creditare

Document de inregistrare a operatiunilor de decontare intervenite intre unitate si subunitati care tin contabilitate proprie… toata explicatia ...

 

Nota de receptie si constatare de diferente

Document pentru receptia bunurilor aprovizionate; document justificativ pentru incarcare in gestiune; act de proba in … toata explicatia ...

 

Nota de restituire

Dispozitie de restituire la magazie a valorilor materiale nefolosite (materiale si semifabricate) de sectiile de fabricatie … toata explicatia ...

 

Notificare

Instiintare scrisa prin care se aduce la cunostinta unei persoane fizice sau juridice ca un anumit act juridic a fost … toata explicatia ...

 

Notificare de livrare

In tranzactiile cu contracte futures, este notificarea trimisa de catre vanzator cumparatorului unui contract futures… toata explicatia ...

 

Novatiune

Metoda de stingere a unei obligatiuni vechi prin crearea alteia noi sau a unui nou contract comercial in locul altuia mai … toata explicatia ...

 

Numerar

Denumire a mijloacelor de plata constituite din monede si bilete de banca. Din punct de vedere etimologic, numerarul este … toata explicatia ...

 

Obiect impozabil

Reprezinta veniturile sau bunurile impozabile sau taxabile.… toata explicatia ...

 

Obligatie

(1)drept patrimonial cu aspect pecuniar in virtutea caruia o persoana, creditorul, poate sa pretinda altei persoane, debitor… toata explicatia ...

 

Obligatiune convertibila

Obligatiune care poate fi schimbata cu un numar de actiuni comune, la un pret prestabilit. De regula, aceasta conversie este… toata explicatia ...

 

Obligatiune cu cupon

Obligatiune emisa in forma materializata, prevazuta cu cupoane detasabile care trebuie prezentate emitentului sau agentului … toata explicatia ...

 

Obligatiune cu prima

Obligatiune care se tranzactioneaza la un pret mai mare decat valoarea sa nominala. Acest pret nu cuprinde dobanda acumulata… toata explicatia ...

 

Obligatiune ipotecara

Instrument financiar de credit pe termen lung garantat prin ipotecarea unui anumit activ al emitentului - de regula, un … toata explicatia ...

 

Obligatiune la purtator

Obligatiune emisa in forma materializata pentru care numele proprietarului nu este inregistrat in evidentele corporatiei sau… toata explicatia ...

 

Obligatiune pe termen lung

(1) Obligatiune care ajunge la scadenta in mai mult de 10 ani. Deoarece aceste obligatiuni angajeaza banii investitorilor pe… toata explicatia ...

 

Obligatiunea

Este un titlu de credit, hartie de valoare emisa de banci, stat sau agenti economici (deci si de societatile comerciale) … toata explicatia ...

 

Ocupatia

Activitatea utila, aducatoare de venit (in bani sau natura), pe care o desfasoara o persoana in mod obisnuit, intr-o unitate… toata explicatia ...

 

Oficiul registrului comertului

Oficiu in cadrul caruia sunt inregistrate datele si actele necesare atribuirii calitatii … toata explicatia ...

 

Oligopol

Structura de piata in care un numar mic de firme mari asigura cea mai mare parte a ofertei unui anumit bun sau serviciu… toata explicatia ...

 

Operatie de casa

Operatie bancara si a agentilor economici de primire si eliberare a numerarului.… toata explicatia ...

 

Operatie de scont

Mijloc juridic si de tehnica bancara prin care, ca urmare a unui gir intre beneficiarul unei cambii neajunse la scadenta si … toata explicatia ...

 

Operatie financiar valutara

Act sau fapt, privind raporturle economice de schimb, de actiuni necomerciale si de transfer de creante cu strainatatea, … toata explicatia ...

 

Operatiune triunghiulara

Este operatiunea in care sint implicati trei parteneri comerciali inregistrati in scopuri de TVA, in trei state membre U.E. … toata explicatia ...

 

Operatiuni triunghiulare

Vezi operatiune triunghiulara… toata explicatia ...

 

Operatiuni valutare

Acte si fapte care exprima nasterea, modificarea sau stingerea unor obligatii exprimate in valuta … toata explicatia ...

 

Opt

Ordinul de plata pentru rezoreria statului (OPT) este un instrument de plata pentru efectuarea de plati catre si de la … toata explicatia ...

 

Ordin de compensare

Document justificativ de inregistrare in contabilitate a stingerii creantelor si a datoriilor care au facut obiectul … toata explicatia ...

 

Ordin de deplasare

Dispozitie catre persoana delegata sa efectueze deplasarea; document pentru decontarea de catre titularul de avans a … toata explicatia ...

 

Ordin de plata

Titlu de credit emis de posesorul unui cont bancar (ordinator), adresat bancii care gestioneaza depozitul bancar respectiv … toata explicatia ...

 

Ordin de plata de trezorerie

Ordinul de plata pentru rezoreria statului (OPT) este un instrument de plata pentru efectuarea de plati catre si de la… toata explicatia ...

 

Ordine de zi

Program care stabileste problemele si succesiuneain care acestea urmeaza sa fie dezbatute intr-o adresare, sedinta etc. … toata explicatia ...

 

Ordinul de serviciu

Dispozitia scrisa data de conducerea unitatii prin care se solicita unei persoane salariate sa efectueze anumite sarcini, … toata explicatia ...

 

Ordonanta

In materie penala, act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor … toata explicatia ...

 

Ordonanta

Dispozitie scrisa emisa de o autoritate administrativa, judecatoreasca etc., act care contine aceasta dispozitie… toata explicatia ...

 

Ordonantarea cheltuielilor publice

Faza in procesul executiei bugetare in care se confirma ca livrarile de bunuri si de servicii au fost efectuate sau alte … toata explicatia ...

 

Organigrama

Reprezentare schematica, redare grafica a structurii organizatorice a unei intreprinderi, a unei institutii, a subordonarii … toata explicatia ...

 

Organizatie nonprofit

Orice asociatie, fundatie sau federatie infiintata in romania, in conformitate cu legislatia in vigoare, dar numai daca … toata explicatia ...

 

Overdraft

Situatia in care un tragator, un detinator de cont bancar are dreptul sa emita cecuri, pe seama contului sau, in suma mai … toata explicatia ...

 

Pachet de facturi in forma electronica

Doua sau mai multe facturi in forma electronica, emise la momente de timp diferite si transmise catre acelasi beneficiar la … toata explicatia ...

 

Pachetul de servicii de baza

Se acorda asiguratilor si cuprinde serviciile medicale, serviciile de ingrijire a sanatatii, medicamentele, materialele sani… toata explicatia ...

 

Pachetul de servicii turistice

Combinatia prestabilita a cel putin doua dintre urmatoarele trei grupe de servicii, cu conditia ca durata neintrerupta a ace… toata explicatia ...

 

Pachetul minimal de servicii

Se acorda persoanelor care nu fac dovada calitatii de asigurat si cuprinde servicii medicale numai in cazul urgentelor medic… toata explicatia ...

 

Pact comisoriu expres

Clauza cuprinsa intr-un contract, prin care partile stipuleaza rezolutiunea lor de plin drept in cazul neexecutarii obligati… toata explicatia ...

 

Paradis fiscal

Tara care practica impozite de nivel redus, inclusiv pentru sursele de venituri straine, respectiv, tara care incurajeaza pr… toata explicatia ...

 

Paritate

Egalitate valorica, echivalenta in valoare … toata explicatia ...

 

Paritate monetara

Expresie a raportului valoric dintre doua monede nationale, care se determina prin raportarea lor cantitativa pe baza defini… toata explicatia ...

 

Partaj al activului net

Restituirea catre asociati a valorii actiunilor sau partilor sociale pe care acestia le detin, in cazul cand capitalul socia… toata explicatia ...

 

Parte sociala

Titlu de proprietate care reprezinta o fractiune din capitalul unui S.R.L. … toata explicatia ...

 

Parteneriat

Asociere temporara (in proiecte, de regula, fara personalitate juridica) a mai multor persoane juridice sau fizice in vedere… toata explicatia ...

 

Participatie

Actiuni sau parti sociale ale unei firme detinute de o alta firma. Cota parte pe care un membru al sindicatului de distribui… toata explicatia ...

 

Pasiv

1. Din punct de vedere juridic, reprezinta drepturile si obligatiile titularului de patrimoniu. 2. Din punct de vedere fina… toata explicatia ...

 

Pasivul bilantului

Se inscriu mijloace economice sub aspectul sursei sau al modului de dobandire si al obligatiilor pe care le genereaza pentru… toata explicatia ...

 

Patrimoniu

Totalitatea bunurilor mobile si imobile (inclusiv terenuri), evaluate in expresie baneasca, disponibilitatile banesti, titlu… toata explicatia ...

 

Pecuniar

Element cu caracter banesc.… toata explicatia ...

 

Pensia privata

Suma platita lunar, pe toata durata vietii, dintr-un fond de pensii capitalizat si administrat privat… toata explicatia ...

 

Pensie privata

Suma platita lunar, pe toata durata vietii, dintr-un fond de pensii capitalizat si administrat privat… toata explicatia ...

 

Perimetru de consolidare

In cadrul grupului de societati, cuprinde societatea-mama si filialele sale, societatile asociate grupului si societatile mu… toata explicatia ...

 

Perioada de conversie a stocurilor

Timpul necesar pentru transformarea materiei prime in produse si apoi pentru vanzarea acestora. Cu cat aceasta perioada este… toata explicatia ...

 

Perioada de credit

Intervalul de timp oferit clientilor din momentul vanzarii unui produs pana in momentul platii contravalorii acestuia. … toata explicatia ...

 

Perioada de gratie

O perioada de (in general 30 de zile) de la data stabilita initial ca zi de plata a primei, in care nu se aplica penalitati.… toata explicatia ...

 

Perioada de proba

Perioada pentru verificarea aptitudinilor salariatului. La încheierea contractului individual de muncă se poate stabili o pe… toata explicatia ...

 

Perioada impozabila

Anul fiscal care corespunde de obicei anului calendaristic… toata explicatia ...

 

Perisabilitati

Scazamintele care se produc in timpul transportului, depozitarii si desfacerii marfurilor, determinate de procese naturale, … toata explicatia ...

 

Permanenta metodelor

Principiu contabil care presupune continuitatea aplicarii acelorasi reguli si norme privind evaluarea, inregistrarea in cont… toata explicatia ...

 

Permis vamal

Act eliberat de organele vamale armatorului, pe baza caruia se aproba incarcarea sau descarcarea marfurilor de pe nava, depu… toata explicatia ...

 

Persoana fizica autorizata - pfa

Persoana fizica autorizata sa desfasoare orice forma de activitate economica permisa de lege, folosind in principal forta sa… toata explicatia ...

 

Persoana in cautarea unui loc de munca

Persoana care face demersuri pentru a-si gasi un loc de munca, prin mijloace proprii sau prin inregistrare la agentia pentru… toata explicatia ...

 

Persoana juridica

Persoana sau grupul de persoane carora legea le recunoaste existenta, acordandu-le un statut juridic pe baza caruia pot fi p… toata explicatia ...

 

Persoana juridica romana

Orice persoana juridica care a fost infiintata in conformitate cu legislatia Romaniei sau care are locul de exercitare a con… toata explicatia ...

 

Persoana juridica straina

Orice persoana juridica care nu a fost infiintata in conformitate cu legislatia Romaniei sau care nu are locul de exercitare… toata explicatia ...

 

Persoanele afiliate

O persoana este afiliata cu alta persoana daca relatia dintre ele este definita de cel putin unul dintre urmatoarele cazuri:… toata explicatia ...

 

Persoana afiliata

Orice persoana fizica aflata intr-o pozitie prin care poate influenta luarea deciziilor intr-o corporatie. Persoane afiliate… toata explicatia ...

 

Piata activa

Piata unde sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: a) elementele comercializate sunt omogene; b) pot fi gasiti in p… toata explicatia ...

 

Piata de capital

Piata pentru distribuirea si tranzactionarea instrumentelor financiare de credit transferabile cu scadenta mai mare de un an… toata explicatia ...

 

Piata libera

Piata pe care pretul este determinat intr-un mod liber, nerestrictionat, in urma interactiunii dintre cerere si oferta.… toata explicatia ...

 

Piata monetara

Piata instrumentelor financiare pe termen scurt (sub un an), cum ar fi certificatele de depozit, accepturile bancare, efecte… toata explicatia ...

 

Piata muncii

Reprezinta ansamblul actelor de vanzare-cumparare a fortei de munca, a relatiilor specifice acestora, ce au loc intr-un spat… toata explicatia ...

 

Pierdere

Rezultatul negativ al unei intreprinderi, ca urmare a unor cheltuieli ce nu pot fi acoperite din veniturile obtinute in cadr… toata explicatia ...

 

Pierdere contabila

Rezultatul negativ al unei intreprinderi, ca urmare a unor cheltuieli ce nu pot fi acoperite din veniturile obtinute in cadr… toata explicatia ...

 

Pierdere fiscala

Pierdere anuala, stabilita prin declaratia de impozit pe profit care se poate recupera din profiturile impozabile obtinute i… toata explicatia ...

 

Pierdere fiscala din perioada de scutire

Pierdere fiscala neta care apare in perioada in care contribuabilul a fost scutit de impozitul pe profit si care poate fi re… toata explicatia ...

 

Pierderi peste normele legale

Pierderile naturale care depasesc cotele fixate prin actele normative, precum si pierderile la marfuri si produse pentru car… toata explicatia ...

 

Pierderile legale

Sunt considerate scaderile din greutate sau volum care se produc in timpul transportului, depozitarii, manipularii sau desfa… toata explicatia ...

 

Piete financiare

Piete pe care se tranzactioneaza active financiare. In functie de scadenta instrumentelor tranzactionate, pietele financiare… toata explicatia ...

 

Plafon

Limita maxima permisa de lege a soldului de casa. In prezent nu mai exista limita maxima.… toata explicatia ...

 

Plafon cazare

Plafonul de cazare se acorda in raport cu categoria de diurna in care se incadreaza personalul, la nivelul prevazut pentru f… toata explicatia ...

 

Plafon maxim la casa

Limita maxima permisa de lege a soldului de casa. in prezent nu mai exista limita maxima.… toata explicatia ...

 

Plafonul de garantare

Nivelul maxim al garantarii per deponent, stabilit conform legii. In prezent acesta este de 50.000 euro pentru persoane fizi… toata explicatia ...

 

Plafonul zilnic maxim al platilor in numerar

Plafonul de 10.000 lei pentru platile in numerar prevazut de OG 15 / 1996… toata explicatia ...

 

Plan contabil general

Sistem de reguli, norme, proceduri, principii contabile, privind organizarea contabilitatii in unitatile economice. Un plan… toata explicatia ...

 

Plan de actiune

Suita de activitati ordonate astfel incat sa fie atins un anumit scop. … toata explicatia ...

 

Plan de afaceri

Document utilizat in planificarea strategiei si a activitatilor unei firme. Ca utilizare, in Uniunea Europeana si pe contin… toata explicatia ...

 

Plan de amortizare

Tabel previzional care cuprinde reducerea de valoare in timp a bunurilor supuse amortizarii, pe o perioada determinata si pr… toata explicatia ...

 

Plan de conturi

Reprezinta sintaxa intregului mecanism de reprezentare si calcul al situatiei patrimoniului si al rezultatului obtinut. Repr… toata explicatia ...

 

Plan de productie

Are ca principal obiectiv armonizarea prevederilor bugetului vanzarilor cu capacitatea productiva a firmei, in conditiile sa… toata explicatia ...

 

Plan de trezorerie

Tabel previzional al incasarilor si al platilor.… toata explicatia ...

 

Plasamente financiare

Valori mobiliare de plasament, plasamente de trezorerie, valori pe termen scurt negociabile care se divid in titluri de plas… toata explicatia ...

 

Plata cheltuielilor publice

Faza in procesul executiei bugetare reprezentand actul final prin care institutia publica achita obligatiile sale fata de te… toata explicatia ...

 

Politica de dividend

Optiunea firmei intre distribuirea partiala sau totala a profitului net sub forma de dividende si/sau capitalizarea partiala… toata explicatia ...

 

Politica de indatorare

Are in vedere raportul dintre datoriile ban-care si fondurile proprii (capital social, rezerve, amortizare, profit net reinv… toata explicatia ...

 

Politica monetara

Administrarea masei monetare si a creditului de catre Consiliul Rezervei Federale cu scopul realizarii cresterii economice s… toata explicatia ...

 

Politici contabile

Proceduri stabilite de catre conducerea persoanelor juridice pentru toate operatiunile derulate, pornind de la intocmirea do… toata explicatia ...

 

Poprire

Dispozitia legala prin care persoanele fizice sau juridice sunt obligate se retina pentru creditorul indicat in actul de pop… toata explicatia ...

 

Popritor

Persoana care popreste, sechestreaza un bun al unui debitor, ca urmare a unei hotarari judecatoresti.… toata explicatia ...

 

Porto-franco

Port, parte dintr-un port sau dintr-o regiune situata de-a lungul unui fluviu sau pe litoral, in care marfurile importate, e… toata explicatia ...

 

Post bilantier

Active patrimoniale si surse de formare inscrise in bilant cu o anumita valoare. Posturile sunt de activ cand se inscriu bun… toata explicatia ...

 

Prag de rentabilitate

Acel nivel al productiei sau al vanzarilor unei firme la care cheltuielile totale sunt egale cu incasarile din vanzarea prod… toata explicatia ...

 

Prag de semnificatie

Informatiile contabile trebuie sa cuprinda o descriere sincera, clara, precisa si completa a operatiunilor care au avut loc … toata explicatia ...

 

Prejudiciu

Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin … toata explicatia ...

 

Prejudiciu

1. Din punct de vedere juridic, o atingere adusa intereselor patrimonbiale ale unei persoane din punct de vedere material. … toata explicatia ...

 

Prescriptia

Intervalul de timp stabilit prin prescriptii legale, inauntrul caruia trebuie sa sa fie indeplinite actele necesare pentru v… toata explicatia ...

 

Prescriptia extinctiva

Stingerea dreptului la actiune neexercitat in termenul de prescriptie… toata explicatia ...

 

Prescriptie

Intervalul de timp stabilit prin prescriptii legale, inauntrul caruia trebuie sa sa fie indeplinite actele necesare pentru v… toata explicatia ...

 

Prescriptie extinctiva

Stingerea dreptului la actiune neexercitat in termenul de prescriptie… toata explicatia ...

 

Pretul de piata

Suma care ar fi platita de un client independent unui furnizor independent in acelasi moment si in acelasi loc, pentru acela… toata explicatia ...

 

Pretul de transfer

Pretul la care se transfera bunurile corporale sau necorporale ori se prestează servicii intre persoanele afiliate (codul fi… toata explicatia ...

 

Preturile de transfer

Preturile la care se transfera bunurile corporale sau necorporale ori se prestează servicii intre persoanele afiliate (codul… toata explicatia ...

 

Prima de achizitie

Plata suplimentara pentru achizitia unei societati comerciale pe actiuni peste valoarea de piata a acesteia.… toata explicatia ...

 

Prima de aport

Apare in cazul cresterii de capital prin aport in natura. Mai intai se procedeaza la evaluarea aporturilor, dupa care se st… toata explicatia ...

 

Prima de emisiune

Reprezinta diferenta dintre pretul de emisiune si valoarea nominala a actiunilor sau partilor sociale.. Termenul este rezer… toata explicatia ...

 

Prima de fuziune

Apare in cazul fuziunii a doua sau mai multe societati. Este diferenta dintre valoarea matematica sau intrinseca a actiunil… toata explicatia ...

 

Prime legate de capital

Se refera la: - prime de emisiune; - prime de aport; - prime de fuziune. Aceste surse sunt generate de operatii de crestere… toata explicatia ...

 

Prime privind rambursarea obligatiunilor

Cheltuieli financiare capitalizate (incluse in activul bilantier - vezi Active). Ele se stabilesc ca diferenta intre pretul… toata explicatia ...

 

Principiu contabil

Principiile contabile sunt elemente conceptuale care ghideaza normalizatorii in elaborarea de norme contabile, plecand de la… toata explicatia ...

 

Principiul continuitatii activitatii

Principiu contabil care presupune ca persoana juridica isi continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil, fa… toata explicatia ...

 

Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv

In vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant, se va determina separat valoarea aferenta fiec… toata explicatia ...

 

Principiul independentei exercitiului

In contabilitate, se vor lua in considerare toate veniturile si cheltuielile corespunzatoare exercitiului financiar pentru c… toata explicatia ...

 

Principiul intangibilitatii

Bilantul de deschidere al unui exercitiu trebuie sa corespunda cu bilantul de inchidere al exercitiului precedent.… toata explicatia ...

 

Principiul necompensarii

Valorile elementelor ce reprezinta active nu pot fi compensate cu valorile elementelor ce reprezinta pasive, respectiv venit… toata explicatia ...

 

Principiul permanentei metodelor

In contabilitate, se presupune continuitatea aplicarii acelorasi reguli si norme privind evaluarea, inregistrarea in contabi… toata explicatia ...

 

Principiul prudentei

Valoarea oricarui element contabil trebuie sa fie determinata pe baza principiului prudentei. In mod special, se vor avea in… toata explicatia ...

 

Proces verbal

Inscris prin care se consemneaza anumite fapte sau acte juridice. Procesul verbal este un document cu cea mai mare frecvent… toata explicatia ...

 

Procesul bugetar

Etape consecutive de elaborare, aprobare, executare, control si raportare ale bugetului, care se incheie cu aprobarea contul… toata explicatia ...

 

Proces-verbal de plati

Document justificativ pentru sumele predate de casierul unitatii mandatarului platitor, in vederea efectuarii platilor; docu… toata explicatia ...

 

Proces-verbal de punere in functiune

Document de punere in functiune a obiectivului de investitii… toata explicatia ...

 

Proces-verbal de receptie

Document de inregistrare in evidenta operativa si in contabilitate; document de consemnare a stadiului in care se afla obiec… toata explicatia ...

 

Proces-verbal de receptie provizorie

Document de constatare a indeplinirii conditiilor de receptie provizorie a obiectivului de investitii; document de aprobare … toata explicatia ...

 

Proces-verbal de scoatere din functiune a mijloacelor fixe/de declasare a unor bunuri materiale

Document de constatare a indeplinirii conditiilor scoaterii din functiune a mijloacelor fixe, de scoatere din uz a materiale… toata explicatia ...

 

Procura

Inscrisul constatator al contractului de mandat care da posibilitatea ca mandatarul sa lucreze in numele si pe socoteala man… toata explicatia ...

 

Productia in curs de executie

Productia care nu a trecut prin toate fazele (stadiile) de prelucrare, prevazute in procesul tehnologic, precum si produsele… toata explicatia ...

 

Produs accizabil

Produs asupra caruia se aplica in mod obligatoriu acciza… toata explicatia ...

 

Produsele miniere

Produsele rezultate din activitatea de exploatare a unui zacamant, livrate ca atare sau sub forma de sorturi rezultate in ur… toata explicatia ...

 

Produsele reziduale miniere

Produsele remanente depuse in halde si iazuri de decantare, rezultate din activitati miniere… toata explicatia ...

 

Produsul minier

Produsul rezultat din activitatea de exploatare a unui zacamant, livrat ca atare sau sub forma de sorturi rezultate in urma … toata explicatia ...

 

Produsul rezidual minier

Produsul remanent depus in halde si iazuri de decantare, rezultat din activitati miniere… toata explicatia ...

 

Profit brut din vanzari

Profitul brut din vanzarea marfurilor. se calculeaza ca diferenta dintre veniturile din vanzarea marfurilor si costul marfur… toata explicatia ...

 

Profit contabil

Diferenta dintre venituri si cheltuieli inregistrate in contabilitate … toata explicatia ...

 

Profit impozabil

Diferenta intre veniturile realizate din orice sursa si cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri, dintr-un an… toata explicatia ...

 

Profit inaintea dobanzilor si impozitului pe profit

Profitul la care se adauga cheltuiala cu dobanzile din contul 666 si cheltuiala cu impozitul pe profit … toata explicatia ...

 

Profit inaintea platii dobanzii si a impozitului pe profit

Profitul la care se adauga cheltuiala cu dobanzile din contul 666 si cheltuiala cu impozitul pe profit… toata explicatia ...

 

Profit net

Reprezinta diferenta dintre profitul brut obtinut de o entitate economica si impozitul pe profit/venit aferent… toata explicatia ...

 

Profitul brut

Venituri realizate minus total cheltuieli efectuate inregistrate in contabilitate… toata explicatia ...

 

Profitul brut din vanzare

Profitul brut din vanzarea marfurilor se calculeaza ca diferenta dintre veniturile din vanzarea marfurilor si costul marfuri… toata explicatia ...

 

Proforma

Factura proforma este o forma de prefacturare fara obligatia platii … toata explicatia ...

 

Program de finantare

Forma de asistenta financiara prin care un finantator acorda fonduri si controleaza modul de utilizare a acestora. … toata explicatia ...

 

Promisiune de contract

Conventia prin care una din parti sau ambele parti se angajeaza sa incheie in viitor un anumit contract, al carui continut e… toata explicatia ...

 

Prorata

Se determina ca raport intre veniturile obtinute din operatiuni care dau drept de deducere, inclusiv subventiile legate dire… toata explicatia ...

 

Provizioane

Se constituie pe seama cheltuielilor si sunt destinate sa acopere anumite pierderi sau cheltuieli a caror cauza este precisa… toata explicatia ...

 

Provizioane de depreciere

Se constituie la sfarsitul exercitiului financiar, atunci cand, cu ocazia inventarierii, se constata o valoare de inventar (… toata explicatia ...

 

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

Provizioane care se constituie tot pe seama cheltuielilor, la sfarsitul exercitiilor cand se constata probabilitatea produce… toata explicatia ...

 

Provizioane reglementate

In contabilitate, parte a capitalurilor proprii, in cadrul pasivului bilantier. Corespund, in general, unei fractiuni din r… toata explicatia ...

 

Provizion

Suma afectata de o companie pentru acoperirea unei obligatii sau a unei pierderi virtuale, viitoare sau eventuale… toata explicatia ...

 

Prudenta

Principiu contabil care presupune ca valoarea oricarui element trebuie sa fie determinata pe baza principiului prudentei, in… toata explicatia ...

 

Punct de lucru

Sediu secundar al unei societati comerciale. Locatie in care isi desfasoara activitatea PFA-urile, II -urile sau IF-urile, i… toata explicatia ...

 

Punere in intarziere

Manifestarea unilaterala de vointa prin care creditorul pretinde executarea prestatiei ce i se datoreaza de catre debitor. M… toata explicatia ...

 

Rabat comercial

Reprezinta reducerea comerciala de pret practicata, in mod exceptional, asupra pretului de vanzare convenit anterior intre … toata explicatia ...

 

Radiere

Stergere dintr-un registru a inscriptiei si a anumitor date din cadrul unor acte sau drepturi (spre exemplu, stergerea unor … toata explicatia ...

 

Rambursare

Restituire a unui credit sau a unei sume imprumutate la termenul scadent prevazut in contractul de imprumut. Suma platita de… toata explicatia ...

 

Randament al capitalului

Forma de eficienta care exprima legatura dintre capitalul utilizat si rezultatele productiei. Ca relatie efort /efect, … toata explicatia ...

 

Randamentul pe actiune

Indicator al politicii de dividend, care arata rentabilitatea capitalului plasat in actiuni. Este recomandabil ca valoarea … toata explicatia ...

 

Rang ipotecar

Ordinea de inregistrare a unei ipoteci intr-un registru financiar in cazul existentei mai multor ipotecari.… toata explicatia ...

 

Raport anual

Un document publicat de o entitate, de obicei anual, care include situatiile sale financiare, impreuna cu raportul auditorul… toata explicatia ...

 

Raport de expertiza contabila

Raport care contine lucrarile si concluziile expertizei contabile. contine 3 capitole: introducere, desfasurarea expertizei … toata explicatia ...

 

Raport de gestiune

Document ce reflecta evidenta operativa a marfurilor si ambalajelor din cadrul unitatilor dedesfacere cu amanuntul. Poate fi… toata explicatia ...

 

Raport de gestiune periodic

Cuprinde aceleasi elemente ca si raportul zilnic, cu deosebirea ca inscrierea acestora in formular se face pe anumite … toata explicatia ...

 

Raport de gestiune zilnic

"se intocmeste in 2 exemplare de catre gestionar, ptr fiecare gestiune in parte. Dupa reportarea soldului din ziua precedent… toata explicatia ...

 

Raport de inventar

Raport privind rezultatul inventarierii care cuprinde plusurile si minusurile de inventar, precum si masurile privind … toata explicatia ...

 

Raportare

Activitate, de regula periodica, de informare privind modul de desfasurare a unui proiect, modul in care sunt indeplinire … toata explicatia ...

 

Raspundere civila

Forma a raspunderii juridice care consta intr-un raport de obligatii in temeiul caruia o persoana este indatorata   … toata explicatia ...

 

Raspundere civila contractuala

Indatorirea debitorului unei obligatii nascuta dintr-un contract de a repara prejudiciul cauzat creditorului sau prin faptul… toata explicatia ...

 

Raspundere juridica

Complexul de drepturi si obligatii conexe care - potrivit legii - se nasc ca urmare a savarsirii unei fapte ilicite si care … toata explicatia ...

 

Raspundere penala

Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal, alaturi de institutia infractiunii si a pedepsei, reglementata in … toata explicatia ...

 

Rata curenta

Masura in care drepturile creditorilor pe termen scurt sunt acoperite de valoarea activelor care pot fi transformate, la … toata explicatia ...

 

Rata datoriilor

Rata datoriilor masoara procentajul, din totalitatea fondurilor, asigurat de creditori. creditorii prefera rate ale … toata explicatia ...

 

Rata de acoperire a dobanzilor

Masura in care veniturile pot sa scada fara sa apara probleme financiare pentru firma cauzate de incapacitatea acesteia de … toata explicatia ...

 

Rata de leasing

(1) in cazul leasingului financiar, cota-parte din valoarea de intrare a bunului si a dobanzii de leasing. Dobanda de … toata explicatia ...

 

Rata indatorarii

Arata cat la suta din totalul fondurilor de care dispune firma provine din credite. … toata explicatia ...

 

Rata lichiditatii generale

Indicatorul lichiditatii curente sau indicatorul capitalului circulant = raportul dintre active curente / datorii curente … toata explicatia ...

 

Rata lichiditatii imediate

Indicatorul test acid = raportul dintre active curente minus stocuri / datorii curente … toata explicatia ...

 

Rata marjei cheltuielilor variabile

Diferenta dintre nivelul cheltuielilor totale (100% sau 1) si nivelul cheltuielilor variabile (raportul dintre cheltuielile … toata explicatia ...

 

Rata profitului

Arata profitul obtinut la o unitate monetara cifra de vanzari. … toata explicatia ...

 

Rata rentabilitatii economice (rec)

Rec = (profit brut / active totale) / 100. Masoara gradul de rentabilitate a intregului capital investit in firma.… toata explicatia ...

 

Rata rentabilitatii financiare (rf)

Rf = (profit net / capitaluri proprii) / 100. Masoara gradul de rentabilitate a investitiei facute de actionari prin … toata explicatia ...

 

Reconciliere

Actiunea de a (se) reconcilia si rezultatul ei; punere de accord, intelegere, impacare … toata explicatia ...

 

Reconstituire documente justificative

Operatiunea prevazuta de normele contabile prin care se refac documente originale pierdute, sustrase sau distruse… toata explicatia ...

 

Redeventa

Orice suma ce trebuie platita in bani sau in natura pentru folosirea ori dreptul de folosinta al oricaruia dintre urmatoarele … toata explicatia ...

 

Redeventa miniera

Suma datorata bugetului de stat de catre titular pentru concesionarea / administrarea activitatilor de exploatare a resurselor … toata explicatia ...

 

Redevente miniere

Sume datorate bugetului de stat de catre titular pentru concesionarea / administrarea activitatilor de exploatare a … toata explicatia ...

 

Reevaluare

Reevaluarea consta in modificarea si substituirea valorilor contabile de intrare ale elementelor patrimoniale cu noua … toata explicatia ...

 

Refinantare

Utilizarea de catre un beneficiar de finantare nerambursabila a fondurilor primite pentru acordarea, mai departe, de … toata explicatia ...

 

Regie

Forma de unitate economica ce se ocupa de exploatarea de bunuri ale statului prin personalitate juridica proprie si … toata explicatia ...

 

Regim special de scutire

Regim de scutire de plata tva pentru persoanele impozabile stabilite in romania, a carei cifra de afaceri anuala, declarata… toata explicatia ...

 

Regim special de scutire pentru intreprinderile mici

Regim de scutire de plata tva pentru persoanele impozabile stabilite in romania, a carei cifra de afaceri anuala, declarata … toata explicatia ...

 

Regim suspensiv

Perioada in care plata accizelor este suspendata… toata explicatia ...

 

Registre obligatorii

Sunt impuse tuturor agentilor economici prin dispozitiile legale in vigoare si sunt atat registre de evidenta oparativa, … toata explicatia ...

 

Registru

Condica in care sunt consemnate operatiuni diverse ale unei organizatii (de exemplu, registrele contabile). … toata explicatia ...

 

Registru de casa

Document de inregistrare operativa a incasarilor si platilor in numerar efectuate prin casieria unitatii pe baza actelor jus… toata explicatia ...

 

Registru inventar

Document contabil obligatoriu de inregistrare a rezultatelor inventarierii elementelor de activ si de pasiv… toata explicatia ...

 

Registru jurnal

Document contabil obligatoriu de inregistrare cronologica si sistematica a modificarii elementelor de activ si de pasiv ale … toata explicatia ...

 

Registru jurnal de incasari si plati

Se intocmeste si se conduce intr-un singur exemplar de catre asociatiile familiale si persoanele fizice autorizate sa desfas… toata explicatia ...

 

Registrul bunurilor de capital

Registru tinut pentru evindetierea bunurilor de capital la care s-a ajustat tva deductibila… toata explicatia ...

 

Registrul bunurilor primite

Persoanele impozabile care primesc in romania bunuri in scopul expertizarii sau pentru efectuarea de lucrari, prelucrari asu… toata explicatia ...

 

Registrul cartea mare

Serveste: la stabilirea rulajelor lunare si a soldurilor pe conturi sintetice, la unitatile care aplica forma de inregistrar… toata explicatia ...

 

Registrul casa

Document de inregistrare operativa a incasarilor si platilor in numerar efectuate prin casieria unitatii pe baza actelor jus… toata explicatia ...

 

Registrul comertului

Oficiu in cadrul caruia sunt inregistrate datele si actele necesare atribuirii calitatii de persoana juridica unei societati… toata explicatia ...

 

Registrul general de evidenta a salariatilor

Registru care se completeaza in ordinea angajarii si cuprinde elementele de identificare ale tuturor salariatilor, data anga… toata explicatia ...

 

Registrul inventar

Vezi registru inventar… toata explicatia ...

 

Registrul jurnal

Vezi registru jurnal… toata explicatia ...

 

Registrul nontransferurilor

Registru utilizat pentru evidentierea bunurilor transportate de persoana impozabila sau de alta persoana in contul acesteia … toata explicatia ...

 

Registrul numerelor de inventar

Document de atribuire a numerelor de inventar mijloacelor fixe existente in unitate, in vederea identificarii lor… toata explicatia ...

 

Registrul stocurilor

Document de evaluare a stocurilor de bunuri si de verificare a concordantei inregistrarilor efectuate in fisele de magazie s… toata explicatia ...

 

Remiza

Reducere comerciala acordata in mod obisnuit asupra pretului de vanzare,tinand seama de volumul si nivelul tranzactiilor din… toata explicatia ...

 

Remuneratia compensatorie pentru copia privata

O suma printr-o dispozitie expresa a legii drept compensatie pecuniara pentru prejudiciile cauzate titularilor de drepturi p… toata explicatia ...

 

Rentabilitate

Indica capacitatea intreprinderii de a produce profit, aratand intr-o forma măsurabila eficienta activitatii economice. Expr… toata explicatia ...

 

Rentabilitatea

Indica capacitatea intreprinderii de a produce profit, aratand intr-o forma masurabila eficienta activitatii economice… toata explicatia ...

 

Rescont

Suma de bani egala cu dobanda cuvenita unei banci pentru achitarea de catre aceasta, anticipat, a unei polite deja scontate,… toata explicatia ...

 

Resursa minerala

Substanta naturala din scoarta terestra, formata in urma proceselor geologice, utilizabila ca atare sau prin prelucrare in a… toata explicatia ...

 

Resursele minerale

Substantele naturale din scoarta terestra, formate in urma proceselor geologice, utilizabile ca atare sau prin prelucrare in… toata explicatia ...

 

Retinere la sursa

Mod de impozitare prin care impozitul este retinut inainte de plata venitului si este virat la bugetul de stat de catre plat… toata explicatia ...

 

Revisal

Aplicatia electronica pentru infiintarea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor… toata explicatia ...

 

Rezerva legala

Suma constituita anual din profitul unitatii, in cotele si limitele prevazute de lege si din alte surse prevazute de lege… toata explicatia ...

 

Rezervele

Se constituie in principal prin acumularea profitului din exercitiile financiare precedente. … toata explicatia ...

 

Rezident

Orice persoana fizica ce indeplineste cel putin una dintre urmatoarele conditii: a) are domiciliul in Romania; b) centrul in… toata explicatia ...

 

Reziliere

Desfiintarea unui contract sinalagmatic cu executare succesiva, la cererea uneia dintre parti, ca urmare a faptului ca ceala… toata explicatia ...

 

Rezolutiune

Desfiintarea unui contract sinalagmatic cu executare uno ictu (dintr-o data), la cererea uneia dintre parti, ca urmare a fap… toata explicatia ...

 

Rezultat financiar

Diferenta dintre veniturile financiare si cheltuielile financiare intr-un exercitiu. Impreuna cu rezultatul din exploatare f… toata explicatia ...

 

Rezultat fiscal

Rezultatul contabil la care se adauga cheltuielile nedeductibile si din care se scad veniturile neimpozabile. Reprezinta baz… toata explicatia ...

 

Rezultat reportat

1. Din punct de vedere financiar, un profit nedistribuit la sfarsitul exercitiului sau pierdere neacoperita. Rezultat sau pa… toata explicatia ...

 

Rezultatul exercitiului

Se determina ca diferenta dintre veniturile si cheltuielile unei unitati patrimoniale dintr-o anumita perioada de timp (exer… toata explicatia ...

 

Risc

Situatie nefavorabila (care poate impiedica buna desfasurare a unui proiect) posibila a avea loc cu o anumita probabilitate.… toata explicatia ...

 

Risc comercial

Risc generat de lipsa de lichiditati financiare a debitorului obligatiei de plata la implinirea scadentei acesteia. O astfel… toata explicatia ...

 

Risturnul

Reducere de pret calculata asupra ansamblului operatiilor efectuate de acelasi cumparator pe o perioada determinata… toata explicatia ...

 

Rntr2

Reglementarile privind omologarea de tip si eliberarea cartii de identitate a vehiculelor rutiere, precum si omologarea de t… toata explicatia ...

 

Romania (codul fiscal)

Conform codului fiscal romania, este teritoriul de stat al romaniei, inclusiv marea sa teritoriala si spatiul aerian de deas… toata explicatia ...

 

Rulajul

Arata maririle sau micsorarile elementului patrimonial pentru care se foloseste contul. … toata explicatia ...

 

Salariu tarifar

Reprezinta salariul de incadrare / de baza, respectiv suma inscrisa in contractul individual de munca, fara sporuri … toata explicatia ...

 

Salariul

Este constituit din salariul de baza brut lunar (salariu tarifar) si alte elemente constitutive: sporuri, indemnizatii si … toata explicatia ...

 

Salariul colectiv

Forma a salariului cost, respectiv sumele ce se acorda tuturor salariatilor unor intreprinderi, ca sume ce … toata explicatia ...

 

Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata

Este suma minima pe care trebuie sa o garanteze ca salariu brut lunar o persoana fizica sau juridica ce angajeaza personal … toata explicatia ...

 

Salariul in natura

Salariul in natura reprezinta o parte a remuneratiei care nu este varsata sub forma baneasca, ci sub forma de bunuri si … toata explicatia ...

 

Salariul minim

Salariul fixat pe cale legala pentru a garanta salariatilor din categoriile defavorizate un venit care sa le asigure un … toata explicatia ...

 

Sanctiunea

Pedeapsa prevazuta de lege pentru cei care incalca dispozitiilor legislative… toata explicatia ...

 

Scadenta

Termenul sau data la care trebuie indeplinita o obligatie. Data la care trebuie sa fie efectuata o prestatie, ca de exemplu … toata explicatia ...

 

Scadentar

Registru in care se inscriu termenele de plata… toata explicatia ...

 

Scoaterea din parcul auto national

exportul autovehiculelor in afara teritoriului comunitar, transferul si inmatricularea pe teritoriul altui stat membru, … toata explicatia ...

 

Scont

dobanda care se cuvine unei banci comerciale pentru plata inainte de scadenta a unei polite, cambii, etc. O forma de credit … toata explicatia ...

 

Scont de decontare

Reducere financiara de pret acordata procentual asupra unei creante decontate inainte de scadenta normala. Altfel spus … toata explicatia ...

 

Scontare

operatiunea prin care se cumpara sau se vind efecte de comert inainte de scadenta. Cumpararea de catre o banca a unor … toata explicatia ...

 

Scopul provizioanelor

cauta cuvantul provizioane … toata explicatia ...

 

Scrisoare comerciala

Componenta esentiala a afacerilor ce consta in folosirea corespondentei intre agentii economici, parteneri de afaceri … toata explicatia ...

 

Scrisoare de credit

document emis de catre o unitate bancara sau de catre o societate comerciala prin care se da ordin unei banci de … toata explicatia ...

 

Scrisoare de garantie bancara

Inscris prin care o banca, denumita banca garanta, se angajeaza in mod ferm ca, in cazul in care o anumita firma, denumita … toata explicatia ...

 

Scrisoare de transport

Document emis de catre client unitatii specializate de transport, prin care acesta solicita un mijloc de transport rutier pe… toata explicatia ...

 

Scrisoare de trasura

Document in baza caruia se face transportul de marfuri pe cale ferata. Scrisoarea de trasura serveste: - pentru insotirea … toata explicatia ...

 

Sechestru

masura pe care o stabilesc organele judiciare sau financiare in cazul neplatii unei datorii sau cand se prevede ca la … toata explicatia ...

 

Sechestru asigurator

masura care consta in indisponibilizarea a unei parti din bunurile mobile apartinand debitorului parat, urmand ca acestea … toata explicatia ...

 

Sectie de productie

Compartimet de munca din structura de productie a unei intreprinderi, organizat pentru conducerea unitara a activitatilor … toata explicatia ...

 

Sediu real

Locul unde se afla centrul principal de conducere si de gestiune a activitatii statutare, chiar daca hotararile organului … toata explicatia ...

 

Sediu secundar

Sucursala, agentie, reprezentanta sau alta asemenea unitate fara personalitate juridica, inclusiv sediile permanente … toata explicatia ...

 

Sediu social

Sediul principal al unei societati comerciale; adresa unde figureaza societatea comerciala ca subiect de drept; locul de … toata explicatia ...

 

Semifabricat

Element component al productiei industriale, produs care, din punct de vedere al producatorului, a parcurs unul sau mai mult… toata explicatia ...

 

Semnatura electronica

semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare … toata explicatia ...

 

Serviciul de alimentatie publica

activitatea de pregatire, preparare, prezentare si servire a produselor si a bauturilor pentru consumul acestora in unitati … toata explicatia ...

 

Serviciul de compensare

agentul de intermediere care primeste, analizeaza si negociaza periodic, in prezenta reprezentantilor persoanelor juridice … toata explicatia ...

 

Serviciul de piata

orice actiune sau prestatie care face obiectul vanzarii-cumpararii pe piata si care nu are drept consecinta transferul … toata explicatia ...

 

Servitute

Drept real principal derivat, perpetuu si indivizibil, constituit asupra unui imobil, numit fond aservit sau dominat, pentru… toata explicatia ...

 

Sistemul bugetar

sistem unitar de bugete care cuprinde urmatoarele bugete: a) bugetul de stat; b) bugetul asigurarilor sociale de stat; … toata explicatia ...

 

Sistemul de plati

aranjamentul colectiv formalizat, cuprinzand reguli si proceduri standardizate comune cu privire la executarea ordinelor de … toata explicatia ...

 

Situatia incasarii - achitarii facturilor

serveste ca jurnal auxiliar pentru tinerea contabilitatii analitice a clientilor sau furnizorilor la unitatile care … toata explicatia ...

 

Situatie neta

diferenta dintre activul total si datoriile totale angajate de intreprindere; sinonim cu activul net contabil. Valoarea … toata explicatia ...

 

Situatie privind avansurile de trezorerie

Formular tipizat fara regim special. (Cod 14-6-18) Format X4, tiparit pe ambele fete, in foi volante. Serveste: - ca … toata explicatia ...

 

Situatii financiare anuale simplificate

cuprind: bilant prescurtat, cont de profit si pierdere, note explicative la situatiile financiare anuale simplificate.… toata explicatia ...

 

Situatiile financiare anuale

situatiile financiare anuale cuprind: bilantul, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, si… toata explicatia ...

 

Societate civila

Societatea civila este formata din cetateni, asociati sub diferite forme, care au aceleasi interese si care isi dedica timpul … toata explicatia ...

 

Societate cu raspundere limitata

Societate sau persoana juridica constituita printr-un contract intre mai multe persoane fizice si/sau juridice care convin … toata explicatia ...

 

Societate cu raspundere limitata

Prescurtat - SRL. Societate in care membrii asociati participa la constituirea capitalului social pe baza de aport in bani … toata explicatia ...

 

Societate in comandita simpla

Forma de asociere avansata fata de societatea in nume colectiv. Membrii asociati se grupeaza in: - comanditati, care dispun… toata explicatia ...

 

Societate in nume colectiv

Prescurtat - SNC Asociere intre persoane fizice precum si intre persoane juridice care dispun de mijloace financiare … toata explicatia ...

 

Societate pe actiuni

Prescurtat - SA Sinonim - Societate anonima Tip de societate de capital. Societatea al carei capital este format din parti… toata explicatia ...

 

Sold cont

diferenta intre totalul sumelor debitoare si totalul sumelor creditoare ale unui cont la care se adauga soldul initial… toata explicatia ...

 

Sold maxim la casa

limita maxima permisa de lege a soldului de casa. in prezent nu mai exista limita maxima.… toata explicatia ...

 

Sold mediu clienti

media aritmetica a soldurilor lunare ale contului 4111-clienti/12 … toata explicatia ...

 

Sold mediu furnizori

media aritmetica a soldurilor lunare ale conturilor 401 si 404 / 12… toata explicatia ...

 

Solicitanti eligibili

Solicitanti care indeplinesc criteriile minime impuse de finantator (referindu-se, de regula, la forma juridica de organizare … toata explicatia ...

 

Solicitant

Persoana fizica sau juridica care depune in nume propriu un proiect in cadrul unei licitatii organizate in vederea acordarii… toata explicatia ...

 

Solvabilitate

capacitatea unui agent economic de a plati datoria pe care o are fata de un creditor, la termenul de plata stabilit in … toata explicatia ...

 

Solvabilitate patrimoniala

cauta solvabilitatea patrimoniala… toata explicatia ...

 

Solvabilitatea patrimoniala

reprezinta gradul in care unitatile patrimoniale pot face fata obligatiilor de plata. Este considerata buna cand rezultatul … toata explicatia ...

 

Somaj

partea din populatia apta de munca , neocupata temporar in activitati economice, cand oferta locurilor de munca este mai mic… toata explicatia ...

 

Somerul

persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: a) este in cautarea unui loc de munca de la varsta de minimum 16 … toata explicatia ...

 

Somerul inregistrat

somerul (vezi definitia somerului) care se inregistreaza la agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza … toata explicatia ...

 

Specimen de semnatura

modelul sau mostra de semnatura ceruta persoanelor autorizate sa semneze anumite documente. Semnaturi autentice date pe fisa… toata explicatia ...

 

Sponsorizare

activitate care se desfasoara pe baza unui contract incheiat intre sponzor si beneficiar, care consimt asupra mijloacelor … toata explicatia ...

 

Sporuri

Sume de bani platite salariatilor peste salariul de baza (tarifar) pentru conditii deosebite de munca (toxicitate, vechime … toata explicatia ...

 

Stat de functii

Document sub forma de schema generala ce cuprinde posturile, functiile, limitele de salarizare si de incadrare ale … toata explicatia ...

 

Stat de plata a salariilor

serveste ca document pentru calculul drepturilor banesti cuvenite salariatilor, precum si al contributiei privind protectia … toata explicatia ...

 

Stat de salarii

vezi stat de plata a salariilor… toata explicatia ...

 

Stoc

Cantitate de resurse materiale carora le corespund, din punct de vedere financiar, fonduri banesti imobilizate. Stocurile … toata explicatia ...

 

Stoc de siguranta

Stoc constituit peste stocul curent, cu scopul de a alimenta productia in cazul dereglarii fluxului normal de aprovizionare.… toata explicatia ...

 

Stocul mediu

(stocul initial + stocul final)/2… toata explicatia ...

 

Stocuri aflate la terti

Diferitele valori materiale de natura stocurilor aflate in curs de aprovizionare, trimise spre prelucrare la terti, aflate … toata explicatia ...

 

Stocuri, evaluare

se evalueaza la cost de achizitie sau la pret standard, in functie de natura lor. O exceptie in categoria stocurilor o … toata explicatia ...

 

Stocuri, metode de gestiune

inregistrarea in contabilitate a operatiunilor privind gestiunea stocurilor se poate realiza prin doua metode : metoda … toata explicatia ...

 

Stocurile

sunt constituite din rezerve pentru productie (materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar, baracamente si … toata explicatia ...

 

Stornarea in negru

penrtu corectarea unei inregistrari gresite, se inverseaza articolul contabil gresit. In felul acesta se obtine anularea … toata explicatia ...

 

Stornarea in rosu

o suma scrisa cu culoare rosie sau in lipsa acesteia, incadrata cu un chenar, este considerata cu semnul minus (-) si se … toata explicatia ...

 

Structura de vanzare

spatiul de desfasurare a unei sau mai multor activitati de comercializare cu ridicata, cu amanuntul, de tip cash and carry … toata explicatia ...

 

Subiect impozabil

persoana fizica sau juridica obligata sa plateasca un impozit, o taxa sau un alt venit bugetar … toata explicatia ...

 

Subinchiriere

Contract de inchiriere a unui imobil sau a unei parti din el, incheiat de catre locatarul principal al acestuia cu o alta pe… toata explicatia ...

 

Subscriere

angajament luat de o persoana (subscriptor) cu ocazia unei emisiuni de titluri in intentia de a obtine un nr suficient din … toata explicatia ...

 

Subventie

Plata, finantare, de regula nerambursabila de la stat sau persoane private, acordata unor firme, grupuri industriale private… toata explicatia ...

 

Subventii de exploatare

sume incasate de la bugetul statului, cu titlu nerambursabil, pentru a sprijini activitatea curenta a societatii comerciale… toata explicatia ...

 

Subventii pentru investitii

surse atrase de la bugetul statului in scopul realizarii unor obiective de investitii de interes national (drumuri, … toata explicatia ...

 

Sucursala

unitatea operationala fara personalitate juridica a unei institutii de credit, care efectueaza in mod direct toate sau unele… toata explicatia ...

 

Sumal

sistemul informational integrat de urmarire a materialelor lemnoase de la locul de obtinere a materialelor lemnoase pana la … toata explicatia ...

 

Surse de finantare

Notiunea evidentiaza raporturile de proprietar in cadrul carora se dobandesc bunurile economice ca obiecte de drepturi si … toata explicatia ...

 

Target

sarcina, plan, norma, tel, tinta. … toata explicatia ...

 

Tarif vamal

Actul normativ prin care statul reglementeaza taxele vamale la import. Intelegerea si aplicarea corecta a tarifului vamal  … toata explicatia ...

 

Taxa de timbru

reprezinta plata serviciilor prestate ori a lucrarilor efectuate de catre diferite organe sau institutii de stat care  … toata explicatia ...

 

Taxa hoteliera

taxa pentru sederea intr-o unitate de cazare, intr-o localitate asupra careia consiliul local isi exercita autoritatea, dar … toata explicatia ...

 

Taxa pe poluare

taxa datorata in baza OUG nr. 50 / 2008 pentru autovehiculele din categoriile M1-M3 si N1-N3, astfel cum sunt acestea … toata explicatia ...

 

Taxa pe valoare adaugata

este un impozit indirect care se datoreaza bugetului de stat. … toata explicatia ...

 

Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor

taxa perceputa oricarei persoane care trebuie sa obtina un certificat, aviz sau alta autorizatie platita la compartimentul … toata explicatia ...

 

Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate

taxa datorata de orice persoana, care beneficiaza de servicii de reclama si publicitate in romania in baza unui contract sau… toata explicatia ...

 

Taxa scontului

procent de dobanda pe care il percep bancile comerciale drept scont pentru perioada de timp de la incasarea titlurilor de … toata explicatia ...

 

Taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule

numita si taxa de prima inmatriculare, este taxa care se datoreaza bugetului de stat pentru introducerea in romania de … toata explicatia ...

 

Taxa vamala

reprezinta acea categorie de impozit indirect care se percepe asupra marfurilor care trec frontiera vamala a unui stat … toata explicatia ...

 

Taxa verde

contributia („timbrul verde”) reprezentand costurile pentru colectarea si reciclarea deseurilor de echipamente electrice si … toata explicatia ...

 

Taxare inversa

modalitate de autolichidare a tva. furnizorii si beneficiarii evidenteaza tva-ul in jurnalele de vanzari si de cumparari … toata explicatia ...

 

Taxarea inversa

vezi taxare inversa… toata explicatia ...

 

Taxe speciale

taxe adoptate in mod special de catre consiliile locale, judetene si consiliul general al municipiului bucuresti… toata explicatia ...

 

Termen de prescriptie

intervalul de timp stabilit prin prescriptii legale, inauntrul caruia trebuie sa sa fie indeplinite actele necesare pentru … toata explicatia ...

 

Termen plata

este data la care sau pana la care un anumit venit trebuie varsat la buget. acesta poate fi sub forma unui interval de timp,… toata explicatia ...

 

Tichetele cadou

bilete de valoare acordate salariatilor in beneficiul copiilor minori ai acestora, cu ocazia pastelui, zilei de 1 iunie, … toata explicatia ...

 

Tichetele de cresa

bilete de valoare acordate salariatiilor in fiecare luna pentru fiecare copil aflat la cresa… toata explicatia ...

 

Tichetele de masa

alocatie individuala de hrana, acordata angajatilor de catre angajator. angajatorii pot acorda maxim un tichet de masa … toata explicatia ...

 

Timbru judiciar

se aplica actiunilor, cererilor , actelor si serviciilor de competenta tuturor instantelor judecatoresti, ministerul … toata explicatia ...

 

Timbrul verde

contributia reprezentand costurile pentru colectarea si reciclarea deseurilor de echipamente electrice si electronice (deee)… toata explicatia ...

 

Timp de nefunctionare a utilajului

Componenta a timpului de folosire a utilajului, timp in cursul caruia utilajul nu se afla in functiune datorita … toata explicatia ...

 

Timpul de munca

reprezinta orice perioada in care salariatul presteaza munca, se afla la dispozitia angajatorului si indeplineste sarcinile … toata explicatia ...

 

Titlu de credit

Document negociabil, inscris constitutiv de drepturi (cambie, bilet la ordin etc.) emis de o institutie bancara sau de … toata explicatia ...

 

Titlu de valoare

document transmisibil, imprimat si semnat care se poate negocia pe piata financiara si prin care se acorda proprietarului … toata explicatia ...

 

Titlul de participare

orice actiune sau alta parte sociala intr-o societate in nume colectiv, societate in comandita simpla, societate pe actiuni … toata explicatia ...

 

Titluri de participare

orice actiuni sau alte parti sociale intr-o societate in nume colectiv, societate in comandita simpla, societate pe actiuni,… toata explicatia ...

 

Total pasiv

total pasiv = datorii totale + venituri in avans + capital propriu + provizioane… toata explicatia ...

 

Tragator

persoana care initiaza emiterea unei cambii (trata, bilet la ordin) care trebuie achitata de un anumit platitor la un anumit… toata explicatia ...

 

Transa de finantare

Suma de bani, reprezentand un anumit procent din suma totala acordata sub forma de finantare nerambursabila, primita de … toata explicatia ...

 

Transfer valutar

Trecere, de regula, prin intermediul bancilor, a unor sume in valuta, ori a altor mijloace de plata straine, de la o … toata explicatia ...

 

Transferuri

orice vanzare, cesiune sau instrainare a dreptului de proprietate, precum si schimbul unui drept de proprietate cu servicii … toata explicatia ...

 

Tranzactia suspecta

operatiunea care aparent nu are un scop economic sau legal ori care, prin natura ei si / sau caracterul neobisnuit in … toata explicatia ...

 

Tranzactie suspecta

operatiunea care aparent nu are un scop economic sau legal ori care, prin natura ei si / sau caracterul neobisnuit in raport… toata explicatia ...

 

Tranzit vamal

consta in transportul unor marfuri straine pe teritoriul romaniei, intre doua birouri vamale, fara perceperea vreunei taxe … toata explicatia ...

 

Tras

persoana care trebuie sa plateasca, la scadenta, suma inscrisa intr-o cambie … toata explicatia ...

 

Trata

un inscris prin care creditorul (tragatorul) da ordin debitorului sau (trasului) sa achite la o anumita data (scadenta) unei… toata explicatia ...

 

Tva colectata

TVA aferenta vanzarilor … toata explicatia ...

 

Tva de plata

diferenta rezultata daca TVA colectata (din vanzari) > TVA deductibila (din cumparari) … toata explicatia ...

 

Tva de rambursat

tva de recuperat solicitata la rambursare de la stat… toata explicatia ...

 

Tva de recuperat

diferenta rezultata daca TVA deductibila (din cumparari) > TVA colectata (din vanzari). … toata explicatia ...

 

Tva deductibila

TVA aferenta cumpararilor … toata explicatia ...

 

Tva neexigibila

este o TVA in asteptare aferenta marfii pe stoc, ce devine exigibila (colectata), in momentul in care se vinde marfa. … toata explicatia ...

 

Unitate de cont

Etalon monetar in care agentii economici convin sa efectueze operatiile de decontare rezultate din relatiile lor de afaceri … toata explicatia ...

 

Uniune economica

Asociere intre doua sau mai multe state, reprezentand cea mai inalta forma de integrare economica. Presupune crearea uniunii… toata explicatia ...

 

Uniune monetara

Intelegere intre doua sau mai multe tari, prin care se permite circulatia libera a valutelor lor nationale pe teritoriul … toata explicatia ...

 

Uniune vamala

Asociatie de state, avand un teritoriu vamal unic, instituita libera circulatie a marfurilor intre ele si un tarif vamal … toata explicatia ...

 

Uzucapiune

Un mod de dobandire a dreptului de proprietate sa a altui drept real asupra unui bun imobil prin posedarea acelui bun de … toata explicatia ...

 

Uzufruct

Drept real principal derivat, esentialmente temporar. Dreptul unei persoane (uzufructuar) de posesie si folosinta a unui bun… toata explicatia ...

 

Uzufruct viager

dreptul pe care il are o persoana, uzufructuarul, de a se folosi de un bun si de a-i culege fructele pe timpul vietii sale, … toata explicatia ...

 

Uzul de fals

infractiune care face parte din grupul infractiunilor de fals prevazute de c. pen., partea speciala, si consta in folosirea … toata explicatia ...

 

Uzura

Deteriorare, degradare a unui obiect. Deteriorare a calitatii fizice sau actualizarii tehnologice a unui mijloc fix ca … toata explicatia ...

 

Uzura morala

pierdere a valorii masinilor, instalatiilor, cladirilor etc. ca urmare a cresterii productivitatii muncii sociale sau a … toata explicatia ...

 

Vad comercial

loc plasat in apropierea unei mari cai de comunicatie, care asigura comerciantului o clientela numeroasa pentru realizarea … toata explicatia ...

 

Valoare adaugata

diferenta dintre valoarea bunurilor pe care le vinde o sicietate si valoarea celor pe care ar trebui sa le cumpere pentru  … toata explicatia ...

 

Valoare capitalizata

Valoare prezenta a unui flux de venituri viitoare. Pentru determinarea valorii prezente, sunt scontate creantele viitoare … toata explicatia ...

 

Valoare contabila

valoarea de intrare a bunurilor in patrimoniul societatii … toata explicatia ...

 

Valoare contabila neta

valoarea de intrare, mai putin amortizarea si provizioanele pentru depreciere, cumulate… toata explicatia ...

 

Valoare de inlocuire

totalitatea cheltuielilor ocazionate de achizitionarea sau construirea unui mijloc fix nou, identic cu cel existent, cu … toata explicatia ...

 

Valoare de intrare

In cazul leasingului, valoarea la care a fost achizitionat bunul de catre finantator, respectiv costul de achizitie. … toata explicatia ...

 

Valoare de inventar

Evaluarea elementelor de activ si de pasiv cu ocazia inventarierii se face la valoarea actuala a fiecarui element, denumita … toata explicatia ...

 

Valoare de lichidare

Valoarea care se obtine din vanzarea fortata a intreprinderii, intr-un termen limitat. Valoarea de lichidare este, de regula… toata explicatia ...

 

Valoare impozabila

Valoare fiscala. Valoarea considerata ca baza de calcul pentru determinarea impozitelor. In multe cazuri valoare impozabila … toata explicatia ...

 

Valoare in vama

Valoare care se determina in vederea calcularii taxei vamale ad-valorem ca o cota procentuala din valoarea in vama. … toata explicatia ...

 

Valoare intriseca

Valoare in sine a unui activ, bazata pe valoarea actualizata a fluxului estimat de numerar. Pentru optiunile ce se negociaza… toata explicatia ...

 

Valoare matematica contabila

Exprima activul net contabil aferent unei actiuni. Valoarea matematica contabila = Activul net contabil / Numarul de actiuni… toata explicatia ...

 

Valoare neamortizata

Diferenta dintre valoarea de intrare a mijloacelor fixe si valoarea amortizarii, recuperata prin includerea in cheltuielile … toata explicatia ...

 

Valoare stoc final

valoare stoc initial + val.intrari - valoare iesiri… toata explicatia ...

 

Valoarea contabila neta

valoarea contabila neta sau valoarea ramasa se calculeaza prin deducerea din valoarea contabila a amortizarii si provizioane… toata explicatia ...

 

Valoarea de piata a unei actiuni

Valoarea stabilita in cursul tranzactionarii la Bursa de Valori Bucuresti, ca rezultat al cererii si ofertei. Poate sa … toata explicatia ...

 

Valoarea justa

suma pentru care un activ ar putea fi schimbat de bunavoie intre doua parti aflate in cunostinta de cauza, in cadrul unei … toata explicatia ...

 

Valoarea neta contabila

cauta valoarea contabila neta … toata explicatia ...

 

Valoarea reziduala

1). reprezinta valoarea neta pe care intreprinderea estimeaza ca o va obtine pentru un activ la sfarsitul duratei de viata u… toata explicatia ...

 

Venit

sumele sau valorile incasate sau de incasat din: livrari de bunuri, executari de lucrari, prestari de servicii, executari … toata explicatia ...

 

Venit brut

Totalitatea sumelor banesti din incasarea contravalorii produselor, semifabricatelor, marfurilor, lucrarilor si serviciilor … toata explicatia ...

 

Venit din pensie

suma primita ca pensie de la fondurile infiintate din contributiile sociale obligatorii facute catre un sistem de asigurari … toata explicatia ...

 

Venit global

Totalitatea sumelor banesti obtinute din incasarea contravalorii produselor, semifabricatelor, marfurilor, lucrarilor si … toata explicatia ...

 

Venit marginal

Sporul de venit obtinut in urma folosirii unei unitati suplimentare dintr-un factor de productie, respectiv a unei unitati … toata explicatia ...

 

Venitul anual global impozabil

suma veniturilor nete realizate din activitati independente, din salarii, din cedarea folosintei bunurilor, precum si a … toata explicatia ...

 

Venituri curente

Venituri din activitati curente, venituri ordinare. Veniturile curente sunt orice venituri ce se nasc din activitati … toata explicatia ...

 

Venituri din activitati agricole

venituri din urmatoarele activitati: a) cultivarea si valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor, in sere si … toata explicatia ...

 

Venituri din activitati independente

cuprind veniturile comerciale, veniturile din profesiile libere si venituri din drepturi de proprietate intelectuala, … toata explicatia ...

 

Venituri din cedarea folosintei bunurilor

venituri in bani si/sau in natura provenind din cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile, obtinute de catre … toata explicatia ...

 

Venituri din exploatare

cuprind veniturile din vanzarea produselor, lucrarilor executate sau serviciilor prestate, venituri din productia stocata, … toata explicatia ...

 

Venituri din inchirieri si subinchirieri de bunuri imobile

venituri din cedarea folosintei locuintei, caselor de vacanta, garajelor, terenurilor, etc., a caror folosinta este cedata … toata explicatia ...

 

Venituri din investitii

veniturile din investitii cuprind: a) dividende; b) venituri impozabile din dobanzi; c) castiguri din transferul titlurilor … toata explicatia ...

 

Venituri din pensii

sume primite ca pensii de la fondurile infiintate din contributiile sociale obligatorii facute catre un sistem de asigurari … toata explicatia ...

 

Venituri din productia imobilizata

Venituri din exploatare ce reprezinta costul lucrarilor si cheltuielilor efectuate de unitatea patrimoniala, pentru ea … toata explicatia ...

 

Venituri din productia stocata

Venituri din exploatare ce reprezinta variatia in plus (cazul stocajului cand stocul final este mai mare decat stocul … toata explicatia ...

 

Venituri din productia vanduta

Venituri din exploatare ce includ veniturile din vanzarea de produse finite, semifabricate, produse reziduale, executarea … toata explicatia ...

 

Venituri din profesii libere

veniturile obtinute din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, expert-contabil, contabil autorizat, consultant … toata explicatia ...

 

Venituri din salarii

toate veniturile in bani si/sau in natura, obtinute de o persoana fizica ce desfasoara o activitate in baza unui contract in… toata explicatia ...

 

Venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

venituri din trasferul dreptului de proprietate si al dezmembramintelor acestuia, prin acte juridice intre vii asupra … toata explicatia ...

 

Venituri din variatia stocurilor

Venituri din exploatare reprezentand variatia in plus (crestere) sau in minus (reducere) dintre: - valoarea la cost de … toata explicatia ...

 

Venituri exceptionale

Venituri care nu pot fi previzionate si nici planificate (vanzarea unor active inca neamortizate, despagubiri primite in … toata explicatia ...

 

Venituri extraordinare

venituri rezultate din evenimente sau tranzactii ce sunt clar diferite de activitatiile curente si care, prin urmare, nu … toata explicatia ...

 

Venituri financiare

Sume obtinute ca urmare a detinerii unor titluri de proprietate (dividendele) sau de plasament (dobanzile), sume obtinute … toata explicatia ...

 

Venituri inregistrate in avans

venituri obtinute sau inregistrate inainte ca prestatiile sau livrarile sa se fi efectuat. Se refera la bunuri si servicii f… toata explicatia ...

 

Venituri neimpozabile

in inteleseul impozitului pe profit sunt veniturile prin care se recupereaza cheltuielile pentru care nu s-a acordat … toata explicatia ...

 

Venituri scutite de impozitul pe venit

venituri scutite de la plata impozitului pe venit. Acestea se scad din venitul impozabil al perioadei pentru care se calcule… toata explicatia ...

 

Veniturile bugetare de stat

resursele banesti care se cuvin bugetelor de stat in baza unor prevederi legale, formate din impozite, taxe, contributii  … toata explicatia ...

 

Veniturile comerciale

din pct de vedere al impozitului [e venit sunt veniturile din fapte de comert ale contribuabililor, din prestari de servicii… toata explicatia ...

 

Veniturile din valorificarea sub orice forma a drepturilor de proprietate intelectuala

provin din brevete de inventie, desene si modele, mostre, marci de fabrica si de comert, procedee tehnice, know-how, din … toata explicatia ...

 

Veto (drept de)

Drept exceptional pe care il are cineva (recunoscut prin lege sau prin conventii) de a se opune adoptarii unei propuneri sau… toata explicatia ...

 

Virament

Plata fara numerar, care se efectueaza prin intermediul sistemului bancar cu ajutorul ordinului de plata si al cecului. … toata explicatia ...

 

Virarea de credite bugetare

operatiune prin care se diminueaza creditul bugetar de la o subdiviziune a clasificatiei bugetare care prezinta … toata explicatia ...

 

Viteza comerciala

Indicator care reflecta viteza medie de deplasare a mijloacelor de transport, luand in considerare timpii de stationare de … toata explicatia ...

 

Viteza de circulatie (rotatie) a activelor circulante

Numar de rotatii ale stocului mediu de active circulante (capital circulant) ce au loc pentru realizarea volumului desfaceri… toata explicatia ...

 

Viteza de circulatie (rotatie) a activelor imobilizate

Viteza de rotatie (circulatie) a activelor imobilizate (VRAI) evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate … toata explicatia ...

 

Viteza de circulatie (rotatie) a activelor totale

Viteza de rotatie (circulatie) a activelor totale (VRAT) = Cifra de afaceri / total active… toata explicatia ...

 

Viteza de circulatie (rotatie) a marfurilor

Indicator care reflecta timpul cat marfurile raman, in medie, in sfera de circulatie sub forma de stocuri pana in momentul d… toata explicatia ...

 

Viteza de circulatie (rotatie) a stocurilor

Sinonim - viteza de rulaj a stocurilor. Indicator economico-financiar de activitate. Aproximeaza de cate ori stocul a fost … toata explicatia ...

 

Viteza de circulatie bani lichizi

Se determina ca raport intre banii lichizi plus valorile mobiliare comercializabile si pasivele curente.… toata explicatia ...

 

Viteza de rotatie a creditelor furnizor

Indicator economico-financiar de activitate. Aproximeaza numarul de zile de creditare pe care persoana juridica il obtine … toata explicatia ...

 

Viteza de rotatie a debitelor clienti

Indicator economico-financiar de activitate. Calculeaza eficacitatea persoanei juridice in colectarea creantelor sale. … toata explicatia ...

 

Zacamant

acumularea naturala de resurse / rezerve minerale, valorificabile din punct de vedere tehnic si economic… toata explicatia ...

 

Zacaminte

acumularea naturala de resurse / rezerve minerale, valorificabila din punct de vedere tehnic si economic… toata explicatia ...

 

Zalog

termen utilizat de legislatia veche care desemna lucrul mobil ce facea obiectul unui contract de gaj… toata explicatia ...

 

Zi lucratoare

zi din cursul saptamanii de lucru in care personalul incadrat are obligatia de a presta munca.… toata explicatia ...

 

Zi nelucratoare

zi din cursul saptamanii de lucru in care personalul incadrat nu are obligatia de a presta munca. Sunt zile nelucratoare zil… toata explicatia ...

 

Zona de liber schimb

Teritoriu sau spatiu economico-geografic in limitele caruia se aplica o intelegere intre doua sau mai multe tari privind ase… toata explicatia ...

 

Zona libera

teritoriu precis delimitat in care investitorii beneficiaza de facilitati vamale si fiscale pentru activitatile desfasurate.… toata explicatia ...

  

  

Cuvinte cheie: Dictionar economic | termeni economici - explicatii

 
 

 

  Ultimele discutii in forum 

RUSU IULIU DOREL
10 Nov - 17:27
Olimpia
4 Dec - 16:11
Claudia
13 Feb - 13:05
viorel55
26 Nov - 12:31

viorel55
19 Nov - 20:13

viorel55
21 Oct - 11:44
viorel55
13 Oct - 09:41
ungur diana
25 Oct - 15:22
 
 
 
 
 

        Top

 


Google analytics